Linus Nordenskär, Försäkringskassan – ”Vi kräver en lagändring mot att anlita assistansanordnare utan tillstånd”

LInus NordenskärEfter en dom Högsta Förvaltningsdomstolen 2019 kan assistansberättigade anlita anordnare som saknar tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Detta vill Försäkringskassan stoppa.

I tidigare intervjuer på Assistanskoll har Intressegruppen för assistansberättigade (IfA), Arbetsgivarföreningen KFO och STIL krävt en ändring på att det är möjligt för assistansberättigade att anlita anordnare som saknar till stånd från IVO.

”Kan anlita vilket företag som helst”

Det vanliga är att den assistansberättigade begär att Försäkringskassan betalar ersättningen direkt till den assistansanordnare hen valt. Då måste anordnaren ha tillstånd från IVO och ska inte omfattas av ett utbetalningsstopp. Linus Nordenskär, Nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan bekräftar att assistansberättigade efter HFD–domen 6518–17 feb 2019 kan begära att få assistansersättningen utbetald till sig själva efter att de anlitat en assistansanordnare som inte har tillstånd.
– Det stämmer. Om den försäkrade anlitar en assistansanordnare får hen alltid ersättningen i efterskott oavsett om det är bolaget eller den försäkrade som är betalningsmottagare.
Kan vilket företag som helst anlitas av en assistansberättigad på detta sätt? Kan det vara ett byggföretag, taxiföretag eller en restaurang etc?
– Ja det stämmer.
Finns det några siffror på hur många assistansberättigade som får pengarna utbetalt till sig själva efter att ha anlitat en anordnare utan tillstånd?
– Nej tyvärr har vi inte statistik över detta. Men för varje bolag Försäkringskassan stoppar utbetalningarna till eller som IVO återkallar tillståndet för blir det fler assistansberättigade som väljer att få ersättningen utbetald till sina egna konton.

Den assistansberättigade blir redovisningsansvarig

Även när den assistansberättigade begär att få ersättningen utbetald till sig själv, efter att ha anlitat en anordnare utan tillstånd behöver den försäkrade själv redovisa sin utförda assistans.
– Den försäkrade ska alltid skicka in en räkning med sitt yrkande till Försäkringskassan och anordnaren ska skicka in tidsredovisningar för den försäkrades assistenter. Det spelar ingen roll om den försäkrade eller anordnaren är betalningsmottagare. Redovisningen sker på samma sätt.
Så assistansberättigade som anlitar en anordnare utan tillstånd, måste skicka in korrekt redovisning innan de kan få några pengar utbetalda?
– Ja precis.
Gör det företag som saknar tillstånd men utför assistans något formellt fel?
– Vi kan inte svara för hur bolag sköter detta idag, det är ett avtal bolaget har med den assistansberättigade.
Vilka konsekvenser kan en assistansberättigad få om hen anlitar en assistansanordnare utan tillstånd?
– Om bolaget exempelvis har misskött sin ekonomi kan det i förlängningen leda till att assistenterna inte får ut sina löner vilket i sin tur kan leda till att den försäkrade inte får den assistansen som den har rätt till.
Kan hen tex bli återbetalningsskyldig?
– Ja, den försäkrade skulle kunna bli återbetalningsskyldig om anordnaren inte inkommer med korrekt redovisning eller fullständiga uppgifter.

Kräver lagändring

Försäkringskassan har länge krävt en lagändring för att stoppa att assistansberättigade kan anlita ett företag utan tillstånd. Linus Nordenskär:
– Försäkringskassan anser att bolag ska genomgå en prövning innan beviljande samt en tillsyn om det uppkommer impulser om att kvalitén eller utförandet inte sköts. Vår ståndpunkt är att man inte ska kunna verka utan tillstånd.
Säg att det blir en lagändring som stoppar möjligheten att företag utan tillstånd utför assistans på detta sätt, kan då inte oseriösa/kriminella aktörer uppmana de assistansberättigade som varit kunder att bli egna arbetsgivare och själva anställa sina assistenter men anlita samma företag igen för "administration"?
– Försäkringskassan spekulerar inte kring hur man kan kringgå systemet i framtiden. Just nu arbetar vi för att man genomför en lagändring där tillstånden inte blir verkningslösa som de är i dagsläget, säger Linus Nordenskär.

Linus Nordenskär intervjuades av Kenneth Westberg 2020-09-04


Skicka sidan till: