Maria Nyström, Vårdföretagarna – ”Vi vill se ett tufft, tydligt och rättssäkert agerande mot oseriösa anordnare”

Maria Nyström
Maria Nyström, Foto: Kristofer Samuelsson

Maria Nyström, ordförande i Bransch personlig assistans, välkomnar att myndigheter agerar mot oseriösa aktörer men det måste ske på ett rättssäkert sätt. Ett beslut från Försäkringskassan om att stoppa utbetalningar till en anordnare måste kunna överklagas säger hon.

Vill inte kommentera pågående ärenden

Försäkringskassan har under 2020 stoppat utbetalningarna av assistansersättning till ett antal assistansanordnare. Vissa anordnare som fått utbetalningar stoppade och indraget tillstånd från IVO har kritiserat hanteringen från Försäkringskassans sida. Maria Nyström vill dock inte kommentera pågående ärenden.
– Vi kommenterar inte enskilda fall, men vi ska inte ha några oseriösa aktörer på den här marknaden. Personlig assistans är avgörande för människors frihet och ska bedrivas med långsiktighet och god kvalitet. Här behövs ett samlat och mer effektivt grepp från myndigheternas sida. Vi vill se ett tufft, tydligt och rättssäkert agerande.

Försäkringskassans beslut måste kunna överklagas

Henrik Petrén på KFO sade i en intervju på Assistanskoll att han är kritisk till att det inte går att överklaga ett beslut från Försäkringskassan om indragen utbetalning av assistansersättning och ifrågasätter rättssäkerheten. Maria Nyström är inne på samma linje
– Jag håller helt med. Alla myndighetsbeslut måste kunna överklagas. Det är utmärkt att Försäkringskassan kan stoppa utbetalningar, men det måste ske på ett rättssäkert sätt. Oseriösa aktörer ska stoppas och hållas borta, men seriösa aktörer ska känna sig trygga med myndighetens process.

Alla anordnare som bedriver assistans måste ha tillstånd

Assistansberättigade kan efter HFD–domen 6518–17 feb 2019 begära att få assistansersättningen utbetald till sig själva efter att ha anlitat en anordnare som Försäkringskassan stoppat utbetalningar till eller som inte har tillstånd från IVO. Maria Nyström är kritisk till detta.
– Det är olyckligt om våra myndigheter inte tillräckligt effektivt lyckas stoppa oseriösa aktörer och hålla dem borta från marknaden. Alla ska ha rätt att ordna sin egen assistans, som egna arbetsgivare. Den rätten är solklar. Men alla företag och kooperativ som bedriver personlig assistans måste ha tillstånd. Det handlar om att säkerställa att assistansanvändare får den kvalitet och långsiktighet i assistansen som de har rätt till.

Digitalisera redovisningen av assistansen

När det gäller utbetalning av assistansersättning generellt från Försäkringskassan, har många anordnare beskrivit försenade utbetalningar och krångel. Maria Nyström vill se en reformering.
– Vi tycker att hela räkningsförfarandet behöver digitaliseras för att effektiviseras. Ju enklare administration desto mer pengar får vi över till kvalitetshöjande insatser som arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling.

Återupprätta rätten till assistans

Maria Nyström avslutar med att säga att hon vill se återupprättande av personlig assistans efter de senaste årens nedmontering.
– Det har under flera år skett en nedmontering av assistansen. Utredningen ”Stärkt assistans” pågår och LSS–utredningen är ute på remiss. Jag hoppas att politikerna tar till sig av förslagen och remissinstansernas klokskap, och tar den här chansen att renovera det som gått förlorat de senaste åren, säger Maria Nyström.

Maria Nyström intervjuades av Kenneth Westberg 2020-09-20


Skicka sidan till: