Patrik Silverudd, Vårdföretagarna – ”Vi vill ha tillståndsplikt för egna arbetsgivare”

Patrik Silverudd
Patrik Silverudd, Vårdföretagarna

Att egna arbetsgivare kan stämma ett bolag som gjort fel i utförandet av administrativa tjänster är ingen större trygghet, säger Patrik Silverudd.
– I samma artikel sägs att ett enskilt bolag som blivit av med sitt tillstånd kanske inte anser sig ha råd att överklaga. Den egna arbetsgivaren står helt ensam.

Antalet egna arbetsgivare ökade med 50 % från dec 2020 till dec 2023 (från 440 till 660 personer) Försäkringskassan. Patrik Silverudd, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna, ser ett samband mellan ökningen och administrativa bolag som säljer tjänster till egna arbetsgivare.
– Ökningen är inte fel i sig, valfriheten är grundläggande inom assistansen. Men Försäkringskassan säger i rapporten Analys av utvecklingen av egna arbetsgivare inom assistansersättningen (sid 17) att mer än hälften av de som blivit egna arbetsgivare mellan nov 2021 – dec 2022 tidigare köpt assistans av en anordnare vars tillstånd återkallades. Risken är uppenbar att man låter det gamla bolaget utföra samma sorts tjänster som tidigare, utan att kanske fullt ut ha kunskap om att man tar på sig en enorm privatekonomisk risk.

”Jämförelsen haltar betänkligt”

Assistanskoll har tidigare intervjuat Joakim Runnerström som företräder ett bolag som säljer administrativa tjänster till egna arbetsgivare, i form av lönehantering, schemaläggning, redovisning, rekrytering och förvaltning av assistansersättningen. Joakim Runnerström har jämfört egna arbetsgivare som utför personlig assistans med en tandläkarklinik som bedriver tillståndspliktig tandvårdsverksamhet, och anser att båda har rätt att köpa administrativa tjänster. Patrik Silverudd tycker att jämförelsen haltar betänkligt.
– Dels för att en tandläkare i sig faktiskt måste ha tillstånd för att utöva sitt yrke och att den egna arbetsgivaren inte utför någon tjänst själv utan anlitar andra för det. Det finns ingen myndighetskontroll. Det är också stor skillnad på att köpa en redovisningstjänst eller liknande av en ekonomibyrå och att använda sig av ett bolag som i praktiken utför allt som har med assistansen att göra.
Kammarrätten i Göteborg godkände nyligen att Alberum AB kan bedriva den här typen av verksamhet, hur ser du på det?
– Jag vill inte kommentera en enskild dom eller ett enskilt företag.

Gränsen behöver utredas

Patrik Silverudd anser att det behöver utredas var gränsen ska gå för vilka tjänster egna arbetsgivare kan köpa utan att bolaget de köper av är att betrakta som en assistansanordnare.
– Men Vårdföretagarnas besked är tydligt – all assistans ska vara tillståndspliktig. Vi anser att bolag som förlorat tillståndet inte ska få fortsätta bedriva assistans, direkt eller indirekt.

Ansvaret hamnar på den enskilde

Det finns en stor risk att egna arbetsgivare hamnar i en utsatt position om de skriver på avtal med sådana bolag, eftersom de har hela arbetsgivaransvaret, säger Patrik Silverudd.
– Ansvaret för i princip allt hamnar på den enskilde. Om något går fel och Försäkringskassan kräver tillbaka assistansersättningen så går hela återkravet till dig som enskild assistansanvändare.

”Den enskilde står helt ensam”

Joakim Runnerström på Alberum anser att egna arbetsgivare har skydd i lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och att administrativa bolag är skadeståndsskyldiga om det gör fel. Detta skydd ger inte Patrik Silverudd mycket för.
– I samma artikel sägs att ett enskilt bolag som blivit av med sitt tillstånd kanske inte anser sig ha råd att överklaga – men man menar att enskilda som råkar illa ut kan ”stämma” den som utfört tjänsten. Det är dyrt och svårt, den enskilde står helt ensam.
Är det möjligt för assistansanordnare och/eller egna arbetsgivare att försäkra sig på något sätt mot återkrav av assistansersättning?
– Jag har svårt att se hur en sådan försäkring skulle utformas. Gissningsvis skulle premierna bli väldigt höga om det ens gick. Och med så små marginaler som det finns inom personlig assistans så förstår jag inte hur det skulle gå att få ihop.

Tillståndsplikt för egna arbetsgivare

Vårdföretagarna anser att alla ska omfattas av tillståndsplikten, även egna arbetsgivare, säger Patrik Silverudd som hoppas att regeringen snart utreder frågan. – Det utlovades redan förra året. När det nu ser ut som att allt fler enskilda anlitar bolag som förlorat tillstånd att bedriva assistans blir en utredning alltmer brådskande.
Möjligheten att anställa sina egna assistenter var en grundläggande del i LSS när den kom 1994, vore inte detta att backa från frihetsreformen?
– Att införa en tillståndsplikt innebär inte att möjligheten att bedriva verksamheten själv försvinner. Däremot tillkommer en utomstående granskning. Och finns det oegentligheter som framkommer i tillståndsprocessen kan det säkert bli så att man inte blir godkänd, vilket Vårdföretagarna anser är fullt rimligt.
Borde tillståndsplikt för egna arbetsgivare vara lika omfattande som för andra anordnare och kosta lika mycket att söka på IVO?
– Exakt hur tillståndsförfarandet ska gå till kan med all säkerhet diskuteras, men i huvudsak ja. När det gäller avgifterna anser Vårdföretagarna generellt att de är alldeles för höga, säger Patrik Silverudd.

Patrik Silverudd intervjuades av Kenneth Westberg 2024-06-29


Skicka sidan till: