Dom i Kammarrätten om bolag som säljer tjänster till egna arbetsgivare

lagens klubbaKammarrätten i Göteborg anser att det administrativa bolaget Alberum AB kan sälja tjänster som schemaläggning, och förvalta den egna arbetsgivarens assistansersättning. Helsingborgs kommun ansåg att Alberum AB utförde assistans utan tillstånd.

Domen Mål nr 6127- 6134-23 från den 30 april 2024 (kan beställas från Kammarrätten i Göteborg) innebär att Kammarrätten säger att det inte är något fel i att den egna arbetsgivaren anlitar Alberum AB för administrativa tjänster. Kammarrätten skickar nu tillbaka ärendet till Helsingborgs kommun för utbetalning av skäliga kostnader för personlig assistans till den egna arbetsgivaren.

Helsingborgs kommun: ”tillståndsplikten kringgås”

Motparten Helsingborgs kommun hade ifrågasatt om den aktuella egna arbetsgivaren kunde anses bedriva personlig assistans i egen regi. De ansåg att modellen som används med företaget Alberum AB gör det möjligt för anordnare som förlorat sitt tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans och kringgå tillståndsplikten.

Inget hinder anlita utomstående bolag

Kammarrätten i Göteborg har i tagit ställning till om personlig assistans utförts av en assistansanvändare som är egen arbetsgivare, eller av företaget Alberum AB som saknar tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans.

Kammarrätten skriver att: det inte finns något hinder för en assistansberättigad arbetsgivare att ge ett utomstående bolag i uppdrag att utföra administrativa arbetsmoment, som inte är hänförliga till utförandet av den personliga assistansen.

Helsingborgs kommun: ”Utför saker som ingår i arbetsgivaransvaret”

Helsingborgs kommun ansåg att uppdragsavtalet innebär att Alberum AB utför saker som ingår i arbetsgivaransvaret, till exempel arbetsmiljörelaterade frågor och schemaläggning. Att uppdragsavtalet säger att bolaget ska tillse att den egna arbetsgivarens tillgångar används till rätt ändamål, ansåg Helsingborgs kommun innebär att bolaget självständigt använder pengar för åtgärder som faller inom arbetsgivaransvaret.

Alberum AB inte utförare av assistans

Kammarrätten ansåg att samtliga arbetsmoment som anges i uppdragsavtalet är av administrativ eller rådgivande karaktär och att Alberum AB därför inte kan anses vara utförare av den personliga assistansen.

Kammarrätten skriver: Alberum AB har ingen kontakt med hennes assistenter och påverkar inte deras arbete. Det framgår av uppdragsavtalet att bolaget inte ansvarar för utförandet av den personliga assistansen. Bolagets arbete påverkar inte heller själva utförandet av assistansen. Bolaget förvaltar hennes pengar men fattar inga egna beslut.

Text: Kenneth Westberg 2024-05-13


Skicka sidan till: