Se vilka assistansanordnare som har tillstånd från IVO

Skylt från IVODen 1 juli fanns det 798 privata assistansanordnare med tillstånd registrerade på IVO. Se vilka det är i vår lista på Assistanskoll. Se även de anordnare som fått återkallat tillstånd från IVO och de anordnare som har fått inhibition driva verksamheten i väntan på dom.

Assistanskoll begär regelbundet ut uppgifter från IVO om vilka anordnare som har tillstånd. Utifrån de uppgifter vi fick idag den 1 juli har vi 798 anordnare i vår lista. Utöver detta finns även 67 enskilda firmor som har tillstånd. Kommuner är inte heller med i listan.

Se anordnare med inhibition efter överklagan av återkallat tillstånd

Assistansanordnare med inhibition har fått sina tillstånd återkallade av IVO, men fått beslut om inhibition i förvaltningsdomstol. Det innebär att IVO:s återkallande inte verkställs utan anordnarna kan fortsätta bedriva verksamheten.

Se anordnare som fått återkallade tillstånd från IVO

På Assistanskoll kan du även se de anordnare som fått återkallade tillstånd sedan 2017. Listan bygger på uppgifter från IVO 1 juli 2024, det kan ha skett förändringar efter det datumet. Vissa av anordnarna har behållit tillståndet efter att ha vunnit en överklagandeprocess, tex Humana Assistans AB

Se vilka anordnare som är med i Assistanskolls jämförelsetjänst

I vår lista anger vi även vilka som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst. Att inte så många är med i jämförelsetjänsten kan förklaras av att små anordnare som kanske bara anordnar assistans till en person eller några få personer normalt inte deltar i jämförelsetjänsten.

IVO: kan förekomma felaktigheter i uppgifterna

Observera att listan gäller utifrån uppgifter från IVO den 1 juli, efter det kan tillstånd ha tillkommit eller dragits in. IVO säger samtidigt: Brister kan komma av att registret uppdateras manuellt varpå det kan förekomma verksamheter i listan som inte ska vara med och tvärtom. Det kan även finnas beviljade tillstånd som inte hunnit registreras.

IVO har inget öppet sökbart register

Tillståndsplikt för personlig assistans infördes 1 jan 2011. Den 1 juni 2013 tog IVO över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Tidigare hade IVO ett öppet sökbart register över anordnare med tillstånd, tjänsten togs bort 2018. Det går dock att begära ut uppgifter om vilka anordnare som har tillstånd via epost registrator.tillstand@ivo.se

Vidare läsning

Assistanskolls lista med privata anordnare som har tillstånd från IVO


Skicka sidan till: