Återkallade tillstånd och beviljade inhibitioner

IVOSedan 1 juni 2013 har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hand om tillståndsgivning för att bedriva personlig assistans. När IVO återkallar tillstånd kan anordnarna överklaga beslutet i Förvaltningsdomstol och få inhibition att driva verksamheten vidare i väntan på dom. Se vilka tillstånd som återkallats och vilka som har inhbition just nu.

Obs! Det kan ha skett förändringar efter det datum vi uppdaterat uppgifterna.

I rapporten ”Vad har IVO sett 2021?” sägs det att återkallelser av tillstånd under 2021 berodde främst på ekonomisk misskötsamhet, som brister i ekonomisk skötsamhet i bolaget, i deklarationsskyldighet och att företrädare misskött sig i en annan verksamhet. IVO skriver även att man har ”en tät dialog med Försäkringskassan för att kunna stoppa oseriösa aktörer”.

Återkallade tillstånd för att bedriva personlig assistans 2013-2022

IVO har totalt återkallat 119 tillstånd. Utöver de 95 i listan finns 24 indragningar där namn på anordnaren inte nämns. Listan bygger på uppgifter från IVO 28 september 2022, det kan ha skett förändringar efter det datumet. Reservation även för felaktigheter och saknade uppgifter i IVO:s register.

Listan med ärendenr/år, namn på anordnaren och ort

 • 34620/2022 Calluna Assistans HB i Malmö
 • 433866/2022 För Ett Bättre Liv i Göteborg AB i Göteborg
 • 33220/2022 HadiCare AB i Malmö
 • 24080/2022 Lemon Personlig assistans AB i Stockholm
 • 23518/2022 Ellas Assistans AB i Stockholm
 • 23513/2022 Lystra Assistans Väst AB i Göteborg
 • 23510/2022 Lystra Personlig Assistans AB i Kiruna
 • 23507/2022 Melius Assistans AB i Örebro
 • 22561/2022 Aros Omsorg AB i Stockholm
 • 21692/2022 Din Vård och Utbildningscenter i Sverige AB i Järfälla
 • 19549/2022 Lundens Assistans AB i Sollentuna
 • 18793/2022 Framtiden LSS AB i Staffanstorp
 • 18603/2022 Axla Omsorg KB i Stockholm
 • 12061/2022 Alminia AB i Stockholm
 • 12057/2022 Huddinge Personlig Assistans AB i Haninge
 • 12052/2022 Adena Personlig Assistans AB i Solna
 • 11746/2022 Järna Assistans AB i Göteborg
 • 11743/2022 Hela Vård & Omsorg Norden AB i Mölndal
 • 07637/2022 Jengla Omsorg AB i Vellinge
 • 07636/2022 FMF Assistans AB i Örebro
 • 07409/2022 Enklare Vardag Sverige AB i Stockholm
 • 47412/2021 Omsorgskraft Sverige AB i Stockholm
 • 46013/2021 Deancare AB i Malmö
 • 45617/2021 Assistanshjälpen NW AB i Kalmar
 • 45609/2021 Framtidens Omsorg Sverige AB i Västerås
 • 43912/2021 MittLIW Assistans AB i Stockholm
 • 40694/2021 Liv Ihop Sydost AB (fd Brukartorget AB) i Nacka
 • 40679/2021 Svea assistans KB i Stockholm
 • 40654/2021 Liv Ihop AB i Nacka
 • 40652/2021 Liv Ihop Syd AB (tidigare Akilles Personlig Assistans AB) i Helsingborg
 • 40639/2021 Atlas Assistans AB i Nacka
 • 34587/2021 Leva Assistans AB i Fagersta
 • 31904/2021 AG Hemtjänst ek.förening/Flexia Assistans och Omsorg ek. förening i Stockholm
 • 31885/2021 Milia Omsorg AB i Stockholm
 • 23294/2021 Stor Sveriges Assistans AB i Stockholm
 • 22682/2021 Samuels Assistans AB i Göteborg
 • 12821/2021 Vård omsorg Stockholm AB i Stockholm
 • 10664/2021 Er Assistans i Mellansverige AB i Örebro
 • 10405/2021 AB Ängla Personlig Assistans i Göteborg
 • 10403/2021 Jovialisk Omsorg Sverige AB i Göteborg
 • 10381/2021 Orange Omsorg AB i Södertälje
 • 09138/2021 LSS Assistans Aros AB i Göteborg
 • 08227/2021 Kraft Assistans AB i Örebro
 • 07718/2021 Loa Assistans Kalix HB
 • 07716/2021 Loa Assistans Kalix AB
 • 07686/2021 Jeta Jon AB i Örebro
 • 07632/2021 Kärnassistans AB i Göteborg
 • 05658/2021 Serv-U, enskild firma, i Stockholm
 • 05655/2021 Serv-U AB i Stockholm
 • 03884/2021 A-team Kristianstad AB i Kristianstad
 • 03880/2021 A-team Assistans i Kristianstad
 • 01470/2021 Personlig Assistans i Trelleborg AB
 • 01127/2021 Englabackens omsorg AB i Örebro
 • 00594/2021 IBIS Personlig Assistans AB i Södertälje
 • 58626/2020 Visa Assistans AB i Örebro
 • 58100/2020 Fint Hemma i Karlskrona Handelsbolag
 • 43703/2020 AEM Personlig Assistans AB i Malmö
 • 42373/2020 Kuris Assistans AB i Botkyrka
 • 42372/2020 Allerium AB i Stockholm
 • 42233/2020 MKEF - Mångkulturell Kunskap MK ekonomisk förening i Växjö
 • 41933/2020 Värmland Assistans AB i Karlstad
 • 37179/2020 Human Resources Scandinavia AB i Malmö
 • 23749/2020 Det Nya Livet AB i Botkyrka
 • 23747/2020 REHA Personlig Assistans AB i Stockholm
 • 23135/2020 VH Assistans AB
 • 22364/2020 Nordica Assistans AB i Örebro
 • 20487/2020 Vägen till bättre liv Mona Thomassen AB i Malmö
 • 19445/2020 1:a Aktiva valet i Norden AB i Täby
 • 19209/2020 Värmland Assistans AB i Karlstad
 • 17470/2020 Elite Assistans i Sverige AB i Nora
 • 17255/2020 SofiasOmsorg AB i Stockholm
 • 17253/2020 Framtida assistans i Sverige AB i Eskilstuna
 • 17249/2020 Mercantus AB i Värnamo
 • 11870/2020 Assistans Robertsfors AB i Robertsfors
 • 09779/2020 MVP Assistans AB i Täby
 • 03031/2020 Assistanspartner i Gävleborg AB, Gävle
 • 00561/2020 Jättekompis Assistans AB Lomma
 • 21870/2019 Avanna Assistans i Lund AB
 • 20118/2019 Irma Assistans AB i Växjö
 • 11504/2019 Dildar Omsorg, Linköping
 • 10348/2019 Nord assistans och omsorg AB i Linköping
 • 7742/2019 Assistans ViKan i Falun AB
 • 41348/2018 A-gruppen vård och service AB, Täby
 • 35558/2018 Bonus Sverige AB i Örebro
 • 34964/2018 Göteborgs Assistansbyrå AB i Göteborg
 • 30872/2018 vid Rami Care i Sverige AB, Malmö
 • 24767/2018 Assistentum i Sverige AB i Örebro
 • 24759/2018 OK Omsorg i Örebro AB i Örebro
 • 17108/2018 Immensa AB i Stockholm
 • 10227/2018 Assistanslinan AB i Helsingborg
 • 41525/2017 Luna Care AB
 • 35083/2017 Carritas HB
 • 30311/2017 Bartamaha AB
 • 18772/2017 Livskvalitè 1 AB
 • 7363/2017 Din Assistans i Väst AB i Halmstad

Anordnare med återkallat tillstånd som beviljats inhibition i förvaltningsdomstol
(28 sep 2022)

Nedanstående assistansanordnare har fått sina tillstånd återkallade av IVO, men fått beslut om inhibition i förvaltningsdomstol. Det innebär att IVO:s återkallande inte verkställs utan anordnarna kan fortsätta bedriva verksamheten. Listan bygger på uppgifter från IVO 28 september 2022, det kan ha skett förändringar efter det datumet, företag i listan kan också ha gått i konkurs eller lagt ner verksamheten.

Namn på anordnare samt organisationsnummer

 • Aros Omsorg Aktiebolag 556738-2956
 • Assistanshjälpen NW AB 556893-8376
 • Atlas Assistans AB 556796-9794
 • Calluna Assistans Handelsbolag 969716-2775
 • Din Vård och Utbildningscenter i Sverige AB 556974-1738
 • FMF Assistans AB 556800-7206
 • Järna Assistans AB 556897-6319
 • Jengla Omsorg AB 556889-4421
 • Liv ihop AB (publ) 556846-3136
 • Liv ihop Syd AB 556880-9312
 • Liv ihop Sydost AB 556667-5160
 • Svea assistans Kommanditbolag 969739-9328

Klagomål till IVO om personlig assistans

IVO hanterade 173 klagomålsärenden mellan 4 maj 2021 och 3 maj 2022. Tabellerna nedan visar typ av anmälare respektive kategori av klagomål. Ett ärende kan ha flera olika kategorier vilket gör att det totala antalet i tabellen överskrider antalet ärenden. Asteriskerna i tabellerna betyder att antalet är lika med eller understiger fem. Källa: IVO

Anmälningar till IVO 4 maj 2021– 3 maj 2022

Typ av anmälare Antal
Enskild person 131
Myndighet 22
Personal 11
Vård- och omsorgsgivare 8

Klagomål till IVO 4 maj 2021– 3 maj 2022

Klagomål eller fråga gäller Antal
Begränsningsåtgärder *
Bemötande 40
Delaktighet och självbestämmande 16
Dokumentation *
Egenvård *
Fall/fallskada *
Informationsöverföring *
Läkemedelshantering 6
Medicinteknisk produkt *
Omsorg/omvårdnad 55
Personal – bemanning 17
Personal – kompetens 25
Planering av vård och omsorg 15
Rättssäkerhet 21
Samverkan *
Sekretess *
Tillsyn/övervakning *
Tvångsåtgärder *
Uppföljning *
Verkställighet *
Vård och behandling *
Vårdhygien *
Övergrepp personal 6
Övrigt 56
Övrigt/Uppgift saknas *

Skicka sidan till: