Sophie Karlsson, ordförande, IfA – ”Om ett administrativt bolag är oseriöst kan det gå riktigt illa”

Sophie Karlsson
Sophie Karlsson, ordförande, IfA.
Foto: Malin Näslund

Att egna arbetsgivare skulle ha skydd mot återkrav genom att stämma ett administrativt bolag som förvaltat deras assistansersättning tycker inte Sophie Karlsson låter som en bra säkerhet.
– Det stämmer rent juridiskt, men i realiteten så skulle det innebära en omständlig och kostsam process.

Inte emot att egna arbetsgivare kan köpa tjänster

Det är bra att det finns företag som egna arbetsgivare kan köpa tjänster av för hjälp med administrativt arbete man inte själv har kompetens för, säger Sophie Karlsson, ordförande i Intressegruppen för assistansberättigade, IfA.
– Att man kunnat köpa vissa administrativa tjänster har alltid varit möjligt för egna arbetsgivare, men omfattningen har ökat, det blir också mer eller mindre helhetslösningar man köper, vilket inte varit meningen.

Egna arbetsgivare bör ha egen kompetens

En grundtanke i LSS är att den assistansberättigade ska kunna anställa assistenter själv, men då ska den personen också ha en kompetens som arbetsgivare, säger Sophie Karlsson.
– Jag anser att man själv bör ha kompetens för att axla det ansvar det innebär att vara egen arbetsgivare. Om man hellre lägga över det på en extern aktör, är det bättre att anlita en assistansanordnare med tillstånd.

Alberum säljer flera tjänster och förvaltar pengarna

I en intervju på Assistanskoll beskriver Joakim Runnerström på Alberum AB hur de säljer tjänster som lönehantering, schemaläggning, redovisning, rekrytering och förvaltar assistansersättningen till egna arbetsgivare. Sophie Karlsson säger att de förmodligen säljer tjänster som efterfrågats.
– Viktigt är då att det sker med god kompetens och med seriösa avsikter.
Kammarrätten i Göteborg godkände nyligen att Alberum AB kan bedriva den här typen av verksamhet, hur ser du på det?
– Det är som sagt bra att man kan köpa de tjänster som man behöver för assistansen, men man måste fundera över var gränsen går när en konsult snarare blir en anordnare. Det är en svår fråga som kanske en statlig utredning borde titta på.

Mycket farligt om ett administrativt bolag är oseriöst

Henrik Wrede på Försäkringskassan säger att de vill se åtgärder mot den här typen av företag. Sophie Karlsson säger att hon förstår att de ser en fara.
– Om det administrativa bolaget är en oseriös aktör, blir det mycket problematiskt eftersom den enskilde har hela ansvaret för att allt hanteras korrekt. Om man inte själv besitter tillräcklig kompetens finns risken att man blir lurad och då kan det gå riktigt illa både ekonomiskt och kvalitetsmässigt kring assistansen.

Går inte jämföra med tandläkarklinik

Joakim Runnerström jämför egna arbetsgivare som utför personlig assistans med tex en tandläkarklinik som bedriver tillståndspliktig tandvårdsverksamhet, och att båda har rätt att köpa administrativa tjänster. Sophie Karlsson tycker jämförelsen haltar.
– Jag ser inte den egna arbetsgivaren som en näringsverksamhet, utan man bedriver assistansen i sitt eget personnummer, som privatperson och det är en privatperson som köper tjänster.

Skadeståndsprocesser ingen bra lösning

Fremia har varnat för att egna arbetsgivare hamnar i en utsatt position om de skriver på avtal med administrativa bolag, eftersom de fortfarande har arbetsgivaransvaret, och kan drabbas av tex återkrav. Sophie Karlsson håller med.
– Ja, jag ser att det finns sådana risker.
Hur ser du på att
Joakim Runnerström säger att egna arbetsgivare har skydd i lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och att företaget är skadeståndsskyldigt om det gör fel?
– Det stämmer rent juridiskt, men i realiteten skulle det innebära en omständlig och kostsam process för den enskilde som skulle behöva stämma företaget och begära skadestånd i en civilrättslig process. Jag ser inte det som en särskilt bra säkerhet för den enskilde. Om ett brott begåtts kan det finnas möjlighet att begära skadestånd i en brottmålsprocess, men det är inte heller en säker väg att gå.
Och vad sker om det administrativa bolaget i en sådan situation går i konkurs?
– Om ett företag går i konkurs så hamnar skulden bland andra skulder som företaget har och det är högst oklart om det kommer finnas möjlighet att få ersättning då.

”riskerar få en assistansmarknad som inte kontrolleras”

Det finns också en problematik om det sker en förskjutning med allt fler egna arbetsgivare som anlitar administrativa bolag, eftersom det inte finns krav på tillstånd eller kvalitetsarbete, säger Sophie Karlsson.
– De senaste åren har allt fler valt att bli egna arbetsgivare, vilket tycks kunna hänga ihop med att flera verksamheter förlorat sina tillstånd. Risken är att vi får en assistansmarknad som inte kontrolleras utifrån kvalitet och där assistansanvändare riskerar fara illa.
Ser du en risk att detta i förlängningen kan leda till att politikerna minskar eller avskaffar möjligheten att vara egen arbetsgivare?
– Ja, jag ser en sådan risk.

Kanske externa konsulter med tillståndsplikt

Sophie Karlsson vill se mer kunskap hos egna arbetsgivare och säger att IfA rekommenderar att man som egen arbetsgivare arbetar som om man vore en tillståndspliktig verksamhet, med t ex genomförandeplan, kvalitetsledningssystem, rutiner och kompetensutveckling.
– Vi har t ex IfAs Vägledningsbok som tar upp sådant som man behöver känna till, både som assistansanordnare och egen arbetsgivare. Man måste fundera över hur man säkerställer att den personliga assistansen fungerar även om man blir sjuk, och kanske behöver någon som tar över periodvis.
Vad kan lösningen vara då?
– Kanske externa konsulter med tillståndsplikt. Men det centrala är att den assistansberättigade vet vad hen ger sig in på, vilket ansvar man har som arbetsgivare, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2024-05-29


Skicka sidan till: