Försäkringskassan, Henrik Wrede – ”Egna arbetsgivare får inte lägga ut arbetsgivaruppgifter till andra bolag”

Henrik Wrede
Henrik Wrede

Flera assistansföretag som förlorat tillståndet fortsätter sälja tjänster till egna arbetsgivare som om de vore assistansanordnare, säger Henrik Wrede.
– Man utför i princip samma arbete som när man hade tillstånd.

I SR P4 Örebro sade Henrik Wrede att assistansföretag som förlorat sitt IVO-tillstånd att bedriva assistans fortsätter som sk administrativa bolag och ger service till egna arbetsgivare som ofta är före detta kunder i bolaget. Henrik Wrede säger till Assistanskoll att det handlar om ett flertal bolag.
Det finns flera aktörer som fått sina tillstånd återkallade av IVO men som ändå fortsätter bedriva verksamhet som kan likställas vid utförande av assistans.
Menar du att dessa företag erbjuder samma tjänster som en assistansanordnare?
Ja det är vår uppfattning.
Kan du nämna företag som förlorat tillståndet, men fortsätter sälja tjänster?
Jag vill inte peka ut några enskilda bolag, men vi har anmält ett flertal bolag till IVO senaste två åren som vi anser bedriver verksamhet som är att likställa med assistansverksamhet som bör vara tillståndspliktig och vi kan se att antalet administrationsbolag ökar liksom antalet egna arbetsgivare. Hur utredningarna fortlöper hos IVO är något för dem att svara på.

Rundar lagstiftningen

Antalet egna arbetsgivare ökade med 50 % från dec 2020 till dec 2023 (från 440 till 660 personer) Försäkringskassan. Henrik Wrede menar att oseriösa aktörer som blivit av med sitt tillstånd rundar lagstiftningen genom att bli sk administrativa bolag.
– Man utför i princip samma arbete som när man hade tillstånd, men skillnaden är att den assistansberättigade, i egenskap av egen arbetsgivare, bär det yttersta ansvaret.

Egna arbetsgivaren riskerar återkrav

Att oseriösa aktörer kan fortsätta vara verksamma i branschen är dåligt för de assistansberättigade och dåligt för systemet som helhet, säger Henrik Wrede.
– Den enskilde hamnar i en mycket utsatt situation och blir personligt ansvarig för att det här företaget sköter allt korrekt – och om så inte sker är riskerar man själv ett återkrav från Försäkringskassan, efter att den betalats ut preliminärt i förskott.

Idag bedömer kassan inte företagen

Det finns självklart företag som ger bra och rätt service till egna arbetsgivare, men Försäkringskassan gör idag ingen bedömning av företag som säljer tjänster till de som anställer sina assistenter själv, säger Henrik Wrede.
– Försäkringskassan bedömer om de kostnader den assistansberättigade redovisar är kostnader för personlig assistans.
Vad hindrar Försäkringskassan att bedöma dessa företag?
Försäkringskassan kan inte utifrån det uppdrag vi har göra en bedömning av företag som säljer tjänster till de som anställer sina assistenter själv.

OK att anlita företag för tex bokföring…

Att egna arbetsgivare anlitar bokföringsföretag och schema/lönehanteringsföretag som AiAi är en möjlighet den egna arbetsgivaren har, men det är viktigt att den enskilde förstår var gränsen går, säger Henrik Wrede.
– Den som själv anställer sina assistenter kan bara använda ersättningen till kostnader som har ett samband med anställningen och arbetet som personlig assistent.

Inte OK lägga ut arbetsgivaruppgifter

För att köp av administrativ hjälp ska ses som en kostnad för personliga assistenter kan tjänsten inte omfatta sådant som ingår i arbetsgivarens ansvar.
– Det beror på att den som har valt att själv anställa assistenter är arbetsgivare, och med arbetsgivarrollen följer skyldigheter som inte kan överlåtas till någon annan.
Kan du nämna konkreta saker i arbetsgivaransvaret som inte kan köpas in?
Vi har sett att det finns en stor mängd tjänster som erbjuds och det är därför svårt att exemplifiera. Det är en bedömning i varje enskilt fall. Men exempelvis rekrytering- och anställningsprocess av assistenter är det något som kan bedömas falla inom ramen för arbetsgivaransvaret.

Förståelse från politikerna

Henrik Wrede säger att han upplever att det finns en stor förståelse hos regeringen för detta problem och att det kan behövas förtydliganden av dagens lagstiftning när det gäller den här typen av administrativa bolag.
– Vi har uppmärksammat regeringen på detta, säger Henrik Wrede.

Henrik Wrede intervjuades av Kenneth Westberg 2024-03-19

Skicka sidan till: