Henrik Petrén, Fremia – ”Egna arbetsgivare har ett mycket stort eget ansvar”

Henrik Petrén
Henrik Petrén, Foto: Nilkas Palmklint

Fremia oroas av administrativa bolag som säljer tjänster som om de vore assistansanordnare. Egna arbetsgivare kan inte överlåta arbetsgivaransvaret till ett bolag, säger Henrik Petrén.
– Det är en oerhörd skillnad i personligt ansvar mellan att köpa assistans och vara egen arbetsgivare.

Henrik Wrede på Försäkringskassan sade i en artikel på Assistanskoll att det finns assistansbolag som förlorat tillståndet som fortsätter att sälja samma tjänster till egna arbetsgivare. Fremia är den enda arbetsgivarorganisation där egna arbetsgivare kan vara medlemmar. Henrik Petrén ser en risk att egna arbetsgivare som anlitar dessa bolag på grund av okunskap kan drabbas och tex bli återbetalningsskyldiga för assistansersättning.
– Jag är även orolig för att det i sin tur kan leda till att hela möjligheten att vara egen arbetsgivare inom personlig assistans ifrågasätts.
Hur vanligt är det att bolag ger samma tjänster som assistansanordnare till egna arbetsgivare?
– Vi har sett en ökad marknadsföring från aktörer som säger sig hjälpa assistansberättigade att bli egen arbetsgivare, men vi har ingen uppfattning om omfattningen.

”Ansvaret går inte att överlåta till ett bolag”

Att vara egen arbetsgivare innebär att man tar på sig ett mycket stort personligt ansvar för alla typer av förpliktelser som uppstår i anordnandet av personlig assistans, säger Henrik Petrén.
– Detta ansvar går inte att överlåta till ett bolag. Det är ett problem om assistansanvändare som inte fullt ut förstår vad det faktiskt innebär lockas att bli egen arbetsgivare.
Är det ok om en assistansanordnare med tillstånd från IVO säljer sådana tjänster till egna arbetsgivare?
– Även om man köper administrativa tjänster från en assistansanordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans är det viktigt att förstå att man som egen arbetsgivare har det fulla personliga ansvaret för alla förpliktelser.
Var går gränsen för vilka arbetsuppgifter egna arbetsgivare kan anlita ett företag för?
– Det är svårt att definiera den gränsen och jag noterar att Försäkringskassan inte heller kan precisera var gränsen går.

”Oerhörd skillnad i personligt ansvar”

Vilka risker tar då egna arbetsgivare som låter ett bolag utföra tjänster som en assistansanordnare normalt gör? Henrik Petrén säger att assistansanvändare blivit nekade utbetalning av assistansersättning efter att domstol bedömt att anlitandet av ett administrativt bolag innebär köp av assistans från icke tillståndsgiven verksamhet.
– Det är förstås en risk med omfattande konsekvenser. En annan risk är att man förleds att tro att verksamhet som egen arbetsgivare fungerar på ungefär samma sätt som när man köper personlig assistans från en assistansanordnare. Men det är som sagt en oerhörd skillnad när det gäller personligt ansvar.
Anser du att något behöver göras mot detta, vad isåfall?
– Det viktigaste är att se till att assistansanvändare som överväger att bli egna arbetsgivare har full information om vilken kunskap som krävs och vad det innebär i form av risker och personligt ansvar, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2024-04-08

Skicka sidan till: