Lagändring mot anordnare utan tillstånd från IVO träder i kraft

Bild på IVOFrån idag, 1 november kan Försäkringskassan och kommunerna stoppa utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Assistansberättigade ges en två veckor lång tidsfrist att byta anordnare.

Hittills har assistansberättigade kunnat anlita anordnare utan tillstånd genom att pengarna betalas ut direkt till den assistansberättigade efter utförd assistans. Detta är nu inte längre möjligt (Läs mer om lagändringen här)

Innebär även informationsplikt

Lagändringen i propositionen 2020/21:205 antogs i riksdagen den 29 september och innebär även att Försäkringskassan och kommunerna blir skyldiga att informera IVO när assistansverksamhet bedrivs utan tillstånd. IVO blir skyldigt att informera berörda kommuner när de återkallat ett tillstånd och får större möjligheter att begära information i tillsynsärenden.

Så hanterar Försäkringskassan lagändringen i praktiken

Försäkringskassan beskriver på sin hemsida hur denna lagändring praktiskt kommer att hanteras.

  • Den assistans som utförts innan den 1 november hanteras enligt dagens regelverk, även om utbetalning sker efter den 1 november.
  • Det finns en generell två veckor lång tidsfrist inskriven i lagen som ger en assistansberättigad rimlig tid att byta anordnare efter ett tillstånd återkallats. Ersättning kan då betalas ut för assistans som utförs två veckor efter den dag som den assistansberättigade underrättades om att tillståndet har återkallats. Om det finns särskilda skäl kan ersättningen betalas ut längre.

Vidare läsning

Proposition 2020/21:205 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Socialutskottets betänkande 2021/22: SoU2 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd


Skicka sidan till: