30 000 kr i avgift för att söka tillstånd som assistansanordnare

Johanna Mattsson
Johanna Mattsson

Från 1 januari tas det ut en avgift för att söka tillstånd att bedriva personlig assistans. I en tillståndsansökan krävs nu att den sökande har insikt, är lämplig och har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.

Från 1 januari kostar det 30 000 kr att söka tillstånd och 21 000 kr för ändringar i ett tillstånd. Avgifternas storlek skrivs in av regeringen i förordningen för LSS.
– Lagstiftaren anser att aktörer som vill bedriva tillståndspliktig verksamhet, själva ska stå för de kostnader som det innebär att handlägga en ansökan. De ska täcka kostnaderna för själva tillståndsprövningen, säger Johanna Mattsson avdelningsutredare på IVO.

Nya frågor i ansökningsblanketten

Från 1 januari 2019 gäller en uppdaterad blankett för ansökan att bedriva personlig assistans. Johanna Mattsson sammanfattar de viktigaste förändringarna.
– De huvudsakliga förändringarna är att företaget som söker tillstånd förutom att ha insikt/kompetens också ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet. En annan förändring är att verksamhetsansvarig inte längre med självklarhet ingår i den krets som ska prövas mot lagens krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar. Det innebär konkret att IVO kommer att ställa krav på att det finns insikt hos ledningen (styrelse, ägare) men att verksamhetsansvarig inte räknas till ledningen.
Finns det fler förändringar?
– Att den som idag har ett tillstånd är skyldig att anmäla förändringar i ägande eller ledning till IVO, senast en månad efter förändringen, säger Johanna Mattsson.

Vidare läsning

Information från IVO om förändringar från årsskiftet

Johanna Mattsson, IVO – ”Den vanligaste orsaken till indraget tillstånd var ekonomisk misskötsamhet”

Assistanskolls guide "Anordna din egen assistans"

Skicka sidan till: