Kristina Söderborg, IVO: "De flesta av oss brinner för de här frågorna"

Från och med 1 juni i år delades Socialstyrelsen i två nästan lika stora delar och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, blev Assistansbranschens nya kontrollmyndighet. Kristina Söderborg som arbetar på avdelningen Analys och utveckling är positiv till delningen.
- Det är en tydlig signal från statsmakten att synliggöra tillsynens roll.

Kristina Söderborg, IVOFrån och med 1 juni i år delades Socialstyrelsen i två nästan lika stora delar. Tillsynen och tillsynsprövningen lyftes över till den nya myndigheten IVO som förutom huvudkontoret i Stockholm inkluderar fem olika regionkontor ute i landet och ett i Stockholm. Assistans är bara en av många olika branscher som IVO har att tillsyna, den är relativt liten men sett till tillståndsslag så är assistansbranschen störst.
Kristina Söderborg arbetar med "de myndighetsövergripande funktionerna" på huvudkontoret och hon är mycket positiv till delningen.
- Att frikoppla tillsynen från det övriga som man gjorde på Socialstyrelsen är en tydlig signal från statsmakten att synliggöra tillsynens roll. Dessutom kommer riksdag och regering på det här sättet lättare att kunna styra över verksamheten och se till att pengar som avsatts för tillsyn också kommer att gå till det.

Den enskildes bästa närmast hjärtat

Kristina Söderborgs är utredare på avdelningen Analys och utveckling och hon säger att hennes arbete i korthet går ut på att underlätta arbetet för inspektörerna att utföra sina uppdrag. Hon tycker att det är ett jätteroligt arbete och hon tror inte att hon är ensam om det.
- De flesta av oss är besjälade av uppdraget. Att man brinner för frågorna är faktiskt väldigt vanligt här. Många har lång erfarenhet. En vanlig väg är att man kanske börjat som sommarvikarie på något äldreboende, utbildat sig, blivit mellanchef och så småningom i kommit in på inspektionsmyndigheten. Vi kan verka torra och tråkiga när vi skriver besluten för då måste vi följa lagar och regler men de flesta av oss tycker att det här är jätteviktiga frågor och har den enskildes bästa närmast hjärtat.

Vill få bort företag som "vill tjäna snabba pengar"

Hon vill se en bransch som består av företag som "vill väl för den här gruppen" och därmed få bort de företag som till exempel "vill tjäna snabba pengar". Cirka 40 procent av ansökningarna antingen avslås eller återtas, alltså att den sökande själv återkallar sin ansökan, men Kristina Söderborg ser inte det som ett tecken på att ribban lagts för högt.
- Som man brukar säga "många känner sig kallade med få är utvalda". Det är tyvärr stora skillnader på ansökningar och vi har i princip två grupper varav den ena inte borde ha ansökt över huvud taget, eftersom kunskaperna är alldeles för dåliga. Det finns en hel del som vill starta verksamhet som verkligen inte har grunderna. Som inte förstår att den enskilde ska ha kontrollen över hur assistansen utförs. Och här tycker jag att Personlig assistans skiljer sig från andra verksamheter. Det är ju "över integritetsgränsen", det är ju så oerhört nära att ha en assistent, få hjälp med att gå på toa, hjälp med dusch... Den assistansberättigade måste i oerhört utsträckning själv bestämma hur det här ska gå till.

Riskanalyser och träffsäkerhet

Med en ny chef och ett delvis nytt uppdrag kan Kristina Söderborg ännu inte uttala sig på detaljnivå hur de fortsättningsvis kommer att arbeta. Men med tanke på hur stora områden de har att tillsyna betonar hon ordet effektivitet.
- På det sättet som vi gör bäst nytta. Det vi kommer att jobba med, på min avdelning framför allt, är riskanalyser, att göra bedömningar och vara mer träffsäkra med vad vi tillsynar. Vissa verksamheter är bra och det är ju av begränsat värde att åka dit det fungerar. Vi kommer säkert höra av oss under hösten om våra tankar om vad som kommer att ske framöver.
Kommer det att bli fokus på kontroll eller kommunikation?
- Det finns nog ingen motsättning där. Ett tydligt uppdrag som den nya myndigheten har är att återföra resultaten och det betyder att vi ska kommunicera kring vad vi har sett, vad som är bra och vad som är dåligt. Vi ska försöka lyfta fram de goda exemplen eftersom det är vad verksamheterna frågar efter. Så jag tror att vi kommer att synas och höras mer på det sättet. Sen har vi ju en kontrollfunktion, det ligger ju i sakens natur eftersom vi är en inspekterande myndighet och det är ju ingen idé att vara blyg med. Det är så det är. I de bästa av världar skulle vara Tomtebolycka vart vi än kom och då skulle vi inte behövas. Men riktigt så ser det ju inte ut. Så det kommer att bli både kommunikation och inspektion.

Lämplighet ingår i större kontext

Apropå debatten om fusk i Assistansbranschen så hör det ekonomiska egentligen inte till IVO:s område utan är Försäkringskassan och Skatteverkets sak. Men eftersom frågan om ett företags lämplighet ingår i en större kontext så blir även IVO indirekt inblandade, säger Kristina Söderborg.
- Från 1 juli ställs det krav på Försäkringskassan och kommunerna att skicka signaler till oss om det finns brister i en verksamhet. Skickar man inte årsredovisningar i tid leder det i sig inte till återkallande av tillståndet men kombinerar man det med att strula med timrapporterna eller skattebetalningar så kan det sammantaget leda till det. Det är helheten som kommer att bedömas i varje enskilt fall. Men i och med att det är en ny lagstiftning så blir det också en ny praxis som ska utvecklas.
Hur mycket påverkas ni av media?
- Det är ju både bra och dåligt att låta sig påverkas av det. Det blir ju ibland mediadrev som inte alltid bygger på fakta, då går drevet och alla springer åt samma håll. Men vi måste ju samtidigt ha en omvärldsanalys, vara lyhörda för vad som händer ute samhället och på vad folk pratar om. Oavsett vad man jobbar med behöver man sätta in det i ett större sammanhang.

Positiva till framtiden

Den här sommaren huserar IVO.s huvudkontor i tillfälliga lokaler på Gävlegatan i Stockholm. "Med halva bohaget i kartonger" som Kristina Söderborg, vilket är lite besvärande. Men så småningom ska de flytta till nybyggda lokaler på Torsplan och hon och hennes kollegor ser positivt på delningen och att arbeta med tillsynsfrågorna i framtiden.
- Jag tror att många känner att det här är en nystart. Vi hade kickoff här i två dagar nu i början av juni och det var en härlig vikänsla och vi kände att "nu kör vi".

Kristina Söderborg intervjuades av Erik Tillander 2013-08-01

Läs mer:

  1. IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
    (Välj LSS 9:2p i Lagrum)
  2. Information från IVO om personlig assistans, ansökningar och blanketter
  3. Frågor och svar om ansökan om tillstånd för verksamhet med personlig assistans

Blanketter för tillstånds/anmälningsplikt

  1. Ansökningsblankett om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans
  2. Ansökningsblankett för anmälan av enskild verksamhet med personlkig assistans

Skicka sidan till: