VH Assistans förlorar i Kammarrätten

IVO
Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Kammarrätten i Stockholm har gett IVO stöd i att återkalla tillståndet för VH Assistans. VH assistans överklagar nu till HFD. FMF assistans har fått tillståndet återkallat av IVO, men har fått inhibition att driva assistansen vidare efter överklagande till Förvaltningsrätten. Anna Barsk Holmbom har analyserat situationen på Heja Olika.

Större assistansföretag med återkallade tillstånd sedan 2020

Källa: IVO och Förvaltningsrätten i Stockholm. För mer information om indragna tillstånd och överklaganden kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg och Förvaltningsrätten i Stockholm.

Anna Barsk Holmbom analyserar återkrav och indragna tillstånd

I en artikel på Heja Olika spekulerar Anna Barsk Holmbom kring VH Assistans möjligheter att få prövningstillstånd och inhibition i HFD. Hon konstaterar också att 300 assistansföretag fått återkrav de senaste åren, oftast pga att den assistansberättigade och/eller assistansanordnaren inte anmält "väsentligt ändrade förhållanden". Anna Barsk Holmbom ser stora risker i detta.
– Eftersom återkraven kan uppgå till mycket stora summor, och dessutom innebära att anordnaren mister sitt tillstånd, så kan anordnaren vilja kontrollera den assistansberättigade på sätt som den enskilde upplever som kränkande, säger Anna Barsk Holmbom på Heja Olika.

Försäkringskassans återkrav av assistansersättning har kritiserats

Det riktas stark kritik från företagen som fått indragna tillstånd, i ett reportage på SVT säger företrädare bland annat att de görs ansvariga för fel som deras kunder gjort. Den vanligaste orsaken till indragna tillstånd är att Försäkringskassan gjort återkrav av assistansersättning, som de anser betalats ut på felaktiga grunder. Fremia hävdar i rapporten Återbetalningskrav och utbetalningsstopp att anordnare får återkrav på assistansersättning trots att de i god tro bedrivit personlig assistans. Henrik Petrén, branschansvarig på Fremia har i en intervju på Assistanskoll sagt att det råder rättsosäkerhet både vid beslut om återkrav och vid utbetalningsstopp från Försäkringskassan.

Sedan 1 nov 2021 kan personlig assistans inte köpas av anordnare som saknar tillstånd

Den 1 nov skedde en lagändring som gör att Försäkringskassan och kommunerna kan neka utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Tidigare har assistansberättigade kunnat anlita anordnare utan tillstånd genom att pengarna betalas ut direkt till den assistansberättigade efter utförd assistans.

Text: Kenneth Westberg

Skicka sidan till: