FMF Assistans får inhibition i Kammarrätten

IVO

I februari förra året återkallade IVO tillståndet för FMF Assistans. Den 14 mars förlorade FMF sitt överklagande i Förvaltningsrätten. Nu har företaget fått prövningstillstånd i Kammarrätten och återigen fått inhibition att driva verksamheten vidare i väntan på dom.

Humana väntar på avgörande

Samtidigt väntar Humana Assistans på ett avgörande i Förvaltningsrätten efter att de överklagat IVOs beslut att återkalla tillståndet. Även Humana har inhibition att fortsätta verksamheten i väntan på dom. Kammarrätten avslog den 17 februari ett överklagande från IVO om att häva inhibitionen.


Vidare läsning

Assistanskolls Statistik över återkallade tillstånd, beviljade inhibitioner och utbetalningsstopp


Skicka sidan till: