Lagändring mot anordnare utan tillstånd

klubbaRegeringen föreslår en lagändring i LSS och Socialförsäkringsbalken så att Försäkringskassan och kommunerna kan neka utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Lagändringen föreslås gälla från 1 november 2021.

Regeringen föreslår även att Försäkringskassan och kommunerna blir skyldiga att informera IVO när en enskild kan antas bedriva assistansverksamhet utan tillstånd. IVO föreslås bli skyldigt att informera berörda kommuner när de återkallat ett tillstånd samt få större möjligheter att begära information i tillsynsärenden.

Socialstyrelsen ska utreda säkra assistansavtal

Socialstyrelsen föreslås få ett uppdrag, att i samråd med Försäkringskassan, analysera viktiga frågor för anordnare och assistansberättigade att reglera i ett avtal vid köp av personlig assistans, och hur avtalsvillkoren kan dokumenteras skriftligt.

Remisstid till den 31 mars

PMet om lagändringen skickas nu på remiss fram till den 31 mars, därefter ska regeringen skriva en proposition för en lagändring beräknas börja gälla 1 november i år.

Assistanskoll har bevakat frågan

Assistanskoll har under hösten gjort ett flertal intervjuer (se nedan på denna sida) om det problematiska i att anordnare utan tillstånd fortfarande kan anlitas av assistansberättigade genom att pengarna betalas ut direkt till den assistansberättigade efter utförd assistans.

Vidare läsning

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 2020/09872

Remisslista PM Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd


Artiklar på Assistanskoll i ämnet

Skicka sidan till: