Socialstyrelsen, Kristina Söderborg - "Information om tillståndskraven i personlig assistans kommer i slutet av november"

Från första januari 2011 ska enskilda näringsidkare söka tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans och egna assistansanordnare ska anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.
Anmälningstiden kommer att vara från 1 januari till 1 april, det är dock ännu inte helt klart vilka tillståndskraven ska vara och vad som ska räknas som egna assistansanordnare enligt Kristina Söderborg, ansvarig för tillståndsprövningen av assistansanordnare på Socialstyrelsen.

Information om tillståndskraven kommer i slutet av novemberKristina Söderborg

Enligt Kristina Söderborg är utgångspunkten det som står om tillståndsplikt i Propositionen Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet.
- Ja, vi utgår från det som står i propositionen. Vi beräknar att vara klara till den 23 november när vi tillsammans med Försäkringskassan startar informationsmöten på olika platser i landet, då bör vi ha färdiga blanketter med frågor till assistansanordnarna.
Enligt Kristina Söderborg kommer kraven för att få tillstånd bland annat att innefatta skriftliga riktlinjer för olika delar i verksamheten, krav på kunskap om lagstiftning med mera hos den som bedriver verksamheten och rutiner för hur personalen ska arbeta.
- Det ska inte vara upp till varje assistent att improvisera på sitt eget sätt utan det ska finnas en styrning i hur man arbetar som anpassas efter den enskildes behov.
Kan det bli krav på systematiskt arbetsmiljöarbete?
- Nej, det är inte en fråga för Socialstyrelsen, det ansvarar Arbetsmiljöverket för.

Ansökning om tillstånd kan ske till 1 april 2011

De assistansanordnare som tänker fortsätta med sin verksamhet måste ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen mellan 1 januari och 1 april 2011, Socialstyrelsen håller nu på att skapa en organisation som ska hantera detta enligt Kristina Söderborg.
- Organisationen måste finnas på plats vid årsskiftet för att ta emot ansökningarna.
Vad händer med de som inte anmält sin verksamhet till 1 april 2011?
- Efter ansökningstiden kommer vi att göra en avstämning av vilka som sökt tillstånd. Då kommer vi att samarbeta med Försäkringskassan och diskutera om vad som ska hända med de anordnare som inte har sökt eller fått tillstånd.
Skulle ett företag kunna fortsätta sin verksamhet till april utan att anmäla sin verksamhet?
-Det vore isåfall en oerhört kortsiktig lösning, det är inte tillåtet från årsskiftet, men det finns ett fönster öppet fram till den 1 april när ansökningstiden går ut, om man därefter bedriver verksamhet, sker det utan stöd av lagen. Då är frågan vilka åtgärder som ska vidtas, vi måste ha i åtanke att människor har sin assistans via företaget, det är inte bara att stänga ner det.
Vet ni hur många företag som kan komma upphöra med verksamheten?
- Nej, det kan vi inte ha någon uppfattning om.
Vad kan hända med företag som har assistansen som en sidoverksamhet, tex inom ett byggföretag…
- Det beror helt på vad de har för organisation och resurser kring just personlig assistans i företaget, dvs om de klarar tillståndskraven.

Ännu inte helt klart vad som ska räknas som egna anordnare

Assistansberättigade som är egna anordnare behöver enbart anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen enligt Kristina Söderborg.
- Egna anordnare kommer inte att vara föremål för prövning när de anmäler sin verksamhet, men vi måste se till att anmälningarna kommer in.
Det finns ju inte bara egna arbetsgivare, utan även många bolag som bildats av en assistansberättigad som då köper assistans av sitt företag….
- Just det, här är det inte helt klart var vi ska dra gränsen, alltså om bara egna arbetsgivare ska räknas som egna anordnare eller om även de som har exempelvis ett aktie- eller handelsbolag för en assistansberättigad ska räknas dit. Där väntar vi på besked från socialdepartementet om var gränsen ska gå, säger Kristina Söderborg.

Kristina Söderborg intervjuades av Kenneth Westberg 2010-11-08

Vidare läsning

Information från Socialstyrelsen
Personlig assistans blir anmälnings- och tillståndspliktig vid årsskiftet

Informationsmöten från den 23 november om tillståndsplikt för assistansanordnare

Proposition 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (tillsyn och tillståndsplikt sid 22-30)


Skicka sidan till: