Nordica Assistans förlorar tillståndNordica assistans har förlorat sitt tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. I våras stoppade Försäkringskassan sina utbetalningar till bolaget då man misstänkte skenanställningar. Nordica har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och fått inhibition att driva verksamheten tills frågan avgjorts där.

P4 Örebro skriver att IVO anser att assistansbolagets brister är så pass allvarliga och omfattande så att de inte anses lämpliga att få bedriva sin verksamhet. Nordica Asssistans har överklagat IVO:s beslut till Förvaltningsrätten och fått inhibition att driva verksamheten tills ärendet avgjorts där.

Assistanskoll har tidigare intervjuat Försäkringskassan om deras beslut att inte godkänna utbetalningar till Nordica assistans. Försäkringskassan misstänkte då att det bland annat förekom skenanställningar och fusk med arbetstillstånd.

Assistanskoll publicerade även ett inlägg från Nordica Assistans där deras verksamhetschef Amin Kadra bemötte Försäkringskassan.

Vidare läsning

Försäkrings­kassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans

Nordica Assistans bemöter Försäkrings­kassan


Skicka sidan till: