Försäkringskassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans

Linus Nordenskär
Linus Nordenskär, Försäkringskassan

Nordica assistans godkänns inte längre av Försäkringskassan som mottagare av assistansersättning. 136 assistansberättigade behöver nu anordna sin assistans på annat sätt. Försäkringskassan menar att det förekommit skenanställningar och fusk med arbetstillstånd.

Stoppade utbetalningar indragna till Nordica assistans

Försäkringskassan har dragit in utbetalningarna av assistansersättning till Nordica assistans för 136 kunder, dessutom kräver man tillbaka 10 miljoner kr. Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan har till Kommunalarbetaren sagt att det handlar om skenanställningar. Till Assistanskoll säger Linus Nordenskär att återkraven beror på att assistans inte utförts.
– Vi har uppmärksammat flera mottagare som inte fått den assistans de har rätt till. Detta har genererat betydande återkrav vilket är en anledning till utbetalningsstoppet.

Samarbete med Migrationsverket

Försäkringskassan har även samarbetat med Migrationsverket. Linus Nordenskär menar att Nordica assistans systematiskt utnyttjat falska arbetstillstånd.
– Vi har i samverkan med Migrationsverket fått ta del av ett antal avslagsbeslut där man söker arbetstillstånd för assistenter från annat land. Det är varierande brister men helhetsbilden gör att både Försäkringskassan och Migrationsverket bedömer verksamheten som oseriös.
Vilken typ av brister har ni sett i avslagsbesluten på Migrationsverket?
– Det vi kan säga är att det rör sig om relativt många beslut, i grunden över 30 stycken. Försäkringskassan gick vidare med 18 av dessa till IVO. På grund av detta kan man sammantaget säga att orsakerna varierar. Den samlade bilden hos både Migrationsverket och Försäkringskassan är att det finns så pass allvarliga brister att man inte kan bedöma deras ansökningar som seriösa och därför får man avslag systematiskt hos Migrationsverket med hänvisning till tidigare beslut.

Beslutet går inte att överklaga

Eftersom beslutet inte påverkar mottagarnas rätt till assistansersättning i någon mening går inte beslutet att överklaga hos Försäkringskassan säger Linus Nordenskär.
Kan Nordica assistans överklaga beslutet någon annanstans?
– Bolaget kan vända sig till Förvaltningsrätten för att söka överklagan där. Dock har HFD konstaterat att detta beslut inte är överklagningsbart.

Begärt att IVO ska pröva tillståndet

Linus Nordenskär berättar att man kontaktat samtliga kunder som Försäkringskassan betalar ut för till bolaget.
– Vi nådde merparten via telefon och skickade även brev för att säkerställa att information nått ut. Beslutet gäller tillsvidare, nu avvaktar vi IVO:s utredning.
Vad har ni begärt att IVO ska göra angående Nordica assistans?
– Vi anser att det finns brister i utförandet och redovisning av assistansen och att IVO bör se över deras lämplighet att bedriva verksamhet inom assistansbranschen.
Kan Nordica assistans fortsätta sin verksamhet med övriga kunder?
– Det är endast Försäkringskassans kunder som omfattas, de som idag har statligt beviljad assistansersättning.
Har ni polisanmält Nordica Assistans?
– Vi har som princip att aldrig diskutera eventuella polisanmälningar i fall som detta.

Ingen har fått sin assistansersättning indragen

De 136 kunder kan fortfarande välja Nordica assistans men Försäkringskassan betalar inte längre ut assistansersättning till bolaget, säger Linus Nordenskär.
– Det är viktigt att understryka att det inte är någon som får sin rätt till assistansersättning ifrågasatt i och med det här beslutet. De kan nu välja att antingen få utbetalningen till sitt ett eget konto eller välja en annan betalningsmottagare eller söka sig till sin hemkommun för att få dem som utförare av assistansen.
Vilket råd skulle du ge till dessa 136 personer?
– De oegentligheter man som assistansberättigad drabbas av i sådana här fall är mycket beklagliga och en anledning till varför arbetet med att få bort oseriösa aktörer från marknaden är så viktigt, säger Linus Nordenskär.

Linus Nordenskär intervjuades av Kenneth Westberg 2020-03-04

Skicka sidan till: