Humanas dom i Förvaltningsrätten meddelas 21 juni

IVO

Den 25 och 26 maj höll muntliga förhandlingar i Förvaltningsrätten i Stockholm om Humana Assistans överklagan av IVO:s beslut att återkalla deras tillstånd att bedriva personlig assistans. Förvaltningsrätten meddelade därefter att domslut kommer att meddelas den 21 juni 2023 kl 13.00.

IVO återkallade Humanas tillstånd

IVO beslutat den 31 januari 2023 att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet inom bland annat personlig assistans.

Humana beviljades inhibition

Den 2 februari 2023 överklagade Humana beslutet till Förvaltningsrätten, och beviljades därefter inhibition att driva verksamheten vidare i väntan på dom.

Båda kan överklaga Förvaltningsrättens dom

När domen kommit kan både Humana Assistans och IVO överklaga till Kammarrätten. Även då skulle Humana kunna få inhibition att driva verksamheten vidare i väntan på dom i Kammarrätten

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Information från Humana att dom meddelas 21 juni KL 13

Assistanskolls Statistik över återkallade tillstånd, beviljade inhibitioner och utbetalningsstopp


Skicka sidan till: