Humana beviljas inhibition

Humana Assistans AB, Sveriges största assistansanordnare, fick idag inhibition att driva verksamheten vidare i väntan på dom. Förvaltningsrätten säger i sitt beslut att utgången i målet är oviss och att IVOs beslut om att återkalla tillståndet är mycket ingripande för Humana och att det är av stor betydelse för Humana att beslutet skjuts upp.

Förvaltningsrätten beviljar inhibition

Förvaltningsrättens säger följande:

Förvaltningsrätten förordnar att Inspektionen för vård och omsorgs beslut den 31 januari 2023 inte ska gälla i avvaktan på att förvaltningsrätten avgör målet slutligt eller annat förordnas.

Skäl för beslutet om inhibition

Förvaltningsrätten säger följande:

Genom det överklagade beslutet har IVO beslutat att Humana ska avveckla sin verksamhet i berörda delar senast den 10 februari 2023. Det rör sig alltså om ett för Humana väldigt ingripande beslut och det får anses vara av stor betydelse för bolaget att verkställigheten av beslutet skjuts upp i avvaktan på den slutliga prövningen. Enligt förvaltningsrättens mening framstår utgången i målet för närvarande som oviss.

Det har vidare inte framkommit något starkt motstående intresse som talar mot att bolaget ska tillåtas att fortsätta bedriva sin verksamhet till dess att målet slutligt prövats. Förvaltningsrätten har då särskilt beaktat att det inte har framkommit att personer vars assistans eller stödinsatser utförs av Humana riskerar att skadas om verksamheten tillåts fortsätta i avvaktan på slutlig prövning.

IVO ansåg att inhibitionen skulle avslås

I Förvaltningsberättelsens beslut sägs det också att IVO ansåg att Humanas yrkande om inhibition ska avslås. IVO kan nu till senast den 28 februari överklaga beslutet om inhibition.

Humana välkomnar inhibitionen

Beslutet innebär att ingen av Humanas assistanskunder behöver byta anordnare och inga medarbetare kommer att sägas upp, säger Humanas VD, Johanna Rastad i ett pressmeddelande.
– Nu följer en domstolsprocess där IVO:s beslut ska granskas i grunden, något som kan ta allt från månader upp till flera år. Jag vill inte spekulera över vad som kommer ske under den rättsliga processen. Om jag får önska något är det att allt detta kan leda till att ägar- och ledningsprövningen hos IVO blir mer förutsägbar, transparent och proportionerlig i sina utfall, säger Johanna Rastad.

IVO återkallade tillståndet den 31 mars

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade den 31 mars att dra tillbaka tillståndet. Enligt SVT Nyheter ska IVO sedan 2020 tagit emot anmälningar från Försäkringskassan om 26 återkrav på totalt cirka 100 miljoner kr. 22 återkrav riktas direkt till Humana och fyra till assistansberättigade som är kunder hos Humana. Tre punkter på brister lyftes i IVOs beslut:

  • Återkommande brister avseende anmälningsskyldighet och förvaltning av allmänna medel.
  • Bristande förmåga att efterfölja tidigare beslut från Ivo om att utveckla och säkra verksamhetens kvalité.
  • Brister i seriositet och arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft.

1900 kunder och 9000 assistenter berörs

I sin profil på Assistanskoll uppger bolaget att det har 1900 kunder och 9000 anställda personliga assistenter. För att kunna visas på Assistanskoll behöver anordnaren ha tillstånd från IVO eller inhibition från Förvaltningsdomstol att driva personlig assistans.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Förvaltningsrättens beslut om inhibition

Pressmeddelande från Humana

SVT: Humana mister tillstånd att bedriva hemtjänst och personlig assistans


Skicka sidan till: