IVO överklagar inte - Humana behåller tillståndet

IVO har meddelat att de inte överklagar förvaltningsrättens beslut att Humana Assistans AB ska behålla sitt tillstånd att bedriva personlig assistans. Därmed är processen slut och Humana behåller tillståndet.

IVO vill följa bolagets agerande

IVO säger i ett pressmeddelande att de inte överklagar domen vilket skulle kunna ta mycket lång tid utan vill istället följa bolagets agerande. De kommer att följa de åtgärder som Humana vidtar för att efterleva IVO:s tillsynsbeslut. De kommer att ha ett nära samarbete med berörda myndigheter, främst Försäkringskassan, och beslut om återkrav av assistansersättning.

Förvaltningsrätten gick på Humanas linje

Förvaltningsdomstolen bedömde den 31 januari att Humana skulle behålla sitt tillstånd. De ansåg att Humana vidtagit rimliga åtgärder för att följa IVO:s tillsynsbeslut och säkra kvalitet i verksamheten, sade lagmannen Eva-Lotta Hedin i ett pressmeddelande från Förvaltningsrätten.

Humana välkomnar beslutet

I ett pressmeddelande säger Humanas VD och koncernchef Johanna Rastad att hon är glad att kunna lägga tillståndsfråganbakom sig och fortsätta utveckla assistansen och en ökad tydlighet kring vad som gäller.
– Vi tar till oss av den kritik som har framkommit och kommer fortsätta att arbeta systematiskt med vårt kvalitetsarbete. Vi ser också fram mot att fortsätta dialogen med både IVO och Försäkringskassan, säger Johanna Rastad.

Skicka sidan till: