Protester mot tillståndsplikt i varje enskilt län

Samtliga arbetsgivarorganisationer i assistansbranschen har ställt sig bakom en skrivelse mot Socialstyrelsens planer på att införa tillstånd för att bedriva personlig assistans i varje enskilt län.
De anser att detta saknar rättslig grund och skulle begränsa valfriheten för assistansanvändare.

Arbetsgivarföreningen KFO, KFS, Vårdföretagarna, Föreningen JAG och STIL, PARO och Assistansanordnarna står bakom skrivelsen till Socialstyrelsen.

De undertecknade anser att sådant krav skulle inskränka valfriheten för assistansanvändare och skapa ohållbara administrativa system för såväl tillståndsgivare som assistansanordnare.

Socialstyrelsen stödjer sin hållning på en skrivelse på sid 185 i LSS-kommitténs delbetänkande (SOU 2005:100) "På den assistansberättigades uppdrag. De undertecknade anser att den skrivelsen inte räcker eftersom den dels inte antagits i den proposition som ligger till grund för lagstiftningen om tillståndsplikt och dels för att den skrevs när länsstyrelserna fortfarande var tillsynsmyndighet.


Vidare läsning

Protestskrivelsen till Socialstyrelsen

Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO - "Maktpyramiden som vändes upp och ner 1994 vrids nu delvis tillbaka"

Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Jag möter en allmän känsla av att man tror man ska kunna fortsätta som förut"

Adolf Ratzka- Socialstyrelsen ödelägger valfriheten i personlig assistans


Skicka sidan till: