44 % av ansökningarna om att bedriva assistans har inte fått tillstånd

Socialstyrelsen har hittills beviljat tillstånd till 545 assistansanordnare. Det är 56 procent av alla 975 beslut som tagits. 44 procent, 430 ansökningar, har inte fått tillstånd av olika skäl.

Sedan 1 januari 2011 måste alla assistansanordnare ansöka om tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva assistans. Fram till och med 1 juni 2012 har 1374 ansökningar kommit in till Socialstyrelsen. Av dessa är 248 ansökningar från nystartade anordnare.

Socialstyrelsen har totalt fattat beslut om 975 ansökningar varav 545 beviljats. Sammanlagt 430 ansökningar har inte fått tillstånd av olika skäl; 246 ansökningar har fått avslag, 89 har avskrivits och 29 har avvisat. Ytterligare 66 ansökningar har inte beviljats av andra skäl, framförallt handlar det om beslut om överlämnande till förvaltningsrätten.

165 av besluten gäller nyansökningar. Av dessa har 88 beviljats, 47 stycken av ansökningarna har fått avslag, 17 stycken har avskrivits och 10 avvisats. 3 ansökningar har inte beviljats av andra skäl.

Kristina Söderborg vid Socialstyrelsen uppger till Assistanskoll att myndighetens närmaste mål är att under sommaren bli klar med de pågående verksamheterna, dvs de som ansökte senast 1 april förra året.

Se mer Socialstyrelsens statistik över tillståndsprövningen (PDF)

Se vilka anordnare som fått tillstånd i Socialstyrelsens register över verksamheter i LSS (Välj LSS 9: 2p i Lagrum och sortering efter län/målgrupp)

Läs tidigare artiklar:

Kristina Söderborg, Socialstyrelsens tillståndsenhet - Kristina Söderborg, Socialstyrelsens tillståndsenhet - "Nio av tio avslag beror på brist på kompetens och kunskap"

Björn Jidéus, KFO - Björn Jidéus, KFO - "Kopiering av tillståndsansökningar är tecken på desperation"

Wenche Willumsen, Wenche Willumsen, DHR, om tillståndsplikten och små assistansföretag


Skicka sidan till: