Björn Jidéus, KFO - "Kopiering av tillståndsansökningar är tecken på desperation"

Björn JidéusTillståndsprövningen är för hård mot de som har sin assistans i ett eget bolag anser Björn Jidéus på Arbetsgivarföreningen KFO. Han beklagar att ansökningar kopieras men ser det samtidigt som ett tecken på att kraven är otydliga och att vissa blir desperata.
Samtidigt är det mycket positivt att Försäkringskassan nu skruvat ner siffrorna på omfattningen av kriminalitet inom assistans.

Små anordnare tvingas avsluta sin verksamhet

Den 12 januari hade 459 beslut om tillstånd tagits enligt Kristina Söderborg på Socialstyrelsens tillståndsenhet. Av dessa fick 285 bifall, 85 avslag, 56 avskrevs eftersom den sökande gett upp och 26 avvisades pga ofullständiga ansökningar. Totalt har alltså 36 % av ansökningarna inte lett till tillstånd. Majoriteten får enligt Kristina Söderborg avslag pga kompetensbrist vilket kan vara att man inte har kunskap om LSS eller inte skickar in beskrivningar av de rutiner som krävs. Björn Jidéus på KFO som organiserar ca 480 arbetsgivare inom assistans säger sig inte vara förvånad över utvecklingen och menar att höga kompetenskrav främst drabbar små anordnare som bara ordnar assistans till en eller två personer.
-Det går stick i stäv med vad regering och riksdag sagt om att ta hänsyn till små anordnare. Vi tycker att små verksamheter med assistans till en/två individer skulle fått en annan bedömning med mindre krav på rutiner.
I Propositionen 2009/10:176 som ledde fram till lagstiftningen om tillståndsplikt sägs det på sid 27 att prövningen inte får riskera att slå ut de många mindre kooperativ och företag som anordnar personlig assistans.
- Jag anser att man är för fyrkantig på Socialstyrelsen, de tror att det alltid handlar om ekonomisk vinning när någon vill ha sin assistans i en juridisk person.
Hade ni velat ha andra krav istället?
- Ett krav på intyg från en revisor hade varit ett bättre krav, säger Björn Jidéus.

Egna arbetsgivare har inte samma ekonomiska skydd

Enligt Björn Jidéus har många små anordnare vänt sig till KFO och sagt att de inte förstår vad Socialstyrelsen krävt vid kompletteringarna.
- Socialstyrelsen har beskrivit sig som en lärande organisation som utvecklar sin tillståndsprövning efter hand, vilket gjort det svårt att veta vad som gäller. Många säger att Socialstyrelsens svar ofta bara varit att "du ska känna till lagen".
Följderna blir nu enligt Björn Jidéus att många som format sin egen assistans i ett bolag inte längre kan fortsätta. Han säger sig vara skrämd av Socialstyrelsens attityd.
- Tillståndsavdelningen har uppfunnit ett nytt ord för de här personerna, det så kallade köksbordsfolket.
Varför räcker det inte att vara egen arbetsgivare?
- Det gör det i många fall och vi hjälper de som inte får tillstånd att istället bli egna arbetsgivare. Men nackdelen är då att anhöriga i hushållsgemenskap inte kan anställas som assistenter. Dessutom är man inte är lika ekonomiskt skyddad om det händer något som man är med ett aktiebolag, tex vid en tvist med an assistent. Det har Socialstyrelsen inte velat se utan tänker att alla startar bolag för att tjäna pengar.

Oklara krav leder till kopiering

Björn Jidéus har inga synpunkter påattanordnare som leds av personer som begått brott som lett till fängelse vanligtvis nekas tillstånd.
- Däremot är jag tveksam till att personer som varit i en konkurs inte går igenom vandelprövningen. Om man inte betett sig brottsligt, borde man undersöka varför det skett. Att något tidigare kastat in handduken kan ha sina orsaker.
Kristina Söderborg säger att det är tio gånger fler som är dömda för brott vid ansökningar om tillstånd inom personlig assistsans, än vid tillståndsgivningar vid andra LSS-insatser. Detta är nya uppgifter för Björn Jidéus.
- Visst har vi stött på anordnare som varit oärliga, men jag har inte underlag att kommentera en sådan siffra.
Björn Jidéus ser däremot problem i att ansökningar kopierats av andra anordnare och att Socialstyrelsen inte agerar om detta upptäcks när någon fått tillståndet.
- Vissa av de stora bolagen har råkat ut för detta. Ett av de större bolagens ansökan blev kopierad av ett mindre företag, där man tom glömt ta bort deras namn på bilagor vid kopieringen, de var med rätta mycket upprörda över detta.
Björn Jidéus anser samtidigt att eftersom Socialstyrelsen inte gett tydliga direktiv i vad de vill ha har de sökande varit utlämnade när de inte fått svar från myndigheten.
- Då blir folk desperata och de mest fräcka kopierar rakt av. Är man mer sofistikerad läser man ett par ansökningar och tar ut det som passar och skriver ihop något eget.

Försäkringskassan tonar ner omfattning av kriminalitet

Björn Jidéus tycker det är positivt att Försäkringskassan nu initierat brottsutredningar mot drygt 20 bolag och att brottsligheten kommer upp till ytan. Samtidigt är han mycket lättad över att övertonerna nu skruvas ner. Tidigare har Försäkringskassan talat om att fusket är många miljarder per år men i en intervju beskrev Försäkringsdirektör Svante Borg nyligen att omfattningen av fusket troligen "bara" handlar om hundratals miljoner.
- Jag tror man fått en överblick över omfattningen, detta stämmer med våra antaganden i KFO. Tidigare överdirektören Stig Orustfjord sade förut att minst 5 miljarder betalades ut felaktigt. När vi ifrågasatte detta i samtal med Försäkringskassan backade han till 10 %, alltså drygt två miljarder. Nu har man backat till hundratals miljoner, vilket naturligtvis fortfarande är helt oacceptabelt.
Detta visar enligt Björn Jidéus att det kan uppstå en rädsla och ibland panik hos en myndighet över omfattningen av fusk och att systemen inte fungerar.
- Då tar man i med övertoner, Orustfjord var drastisk och målade med bred pensel.

Synen på kriminalitet nyanseras

Svante Borg sade även att fall där en assistent går hem tidigare men att tiden skrivs upp inte ingår i den kriminalitet polisen nu undersöker. Detta glädjer Björn Jidéus som säger att enligt arbetsrätt och kollektivavtal ska en assistent ha lön även om han/hon tillåts gå hem tidigare. Däremot kan arbetsgivaren inte sägas ha utfört assistans och det är inte självklart att då debitera Försäkringskassan.
- Detta räknades in i kriminaliteten när tonläget var som högst. Detta ska dock inte hanteras som brottslighet i polisutredningar utan skötas av arbetsgivaren gentemot Försäkringskassan. Anordnarna har däremot inte alltid förstått att de timmar en assistent tillåts gå hem inte får redovisas som assistans.

Vill skärpa viss kontroll men behålla brukaren i centrum

Samtidigt vill KFO skärpa viss kontroll för att komma åt fusk, och skrev nyligen i ett pressmeddelande att Försäkringskassan och Skatteverket borde kunna dela uppgifter och begära in personuppgifter på assistenter. Jag frågar Björn Jidéus vad KFO avser här.
- Bland annat för att kunna se om en assistent har flera inkomster. Om någon samtidigt arbetar heltid i ett annat yrke kan det ha en förklaring, men det kan också visa på att något inte stämmer.
Kan det vara ett hot mot sekretess att myndigheter delar alltmer uppgifter?
- Visst kan du tänka att storebror ser dig och så, men det är också trygghet.
KFO vill även att brukaren ska skriva under assistenternas tidrapporter vilket bara assistenterna gör på de nya blanketterna. Den utvecklingen anser Björn Jidéus är ett tecken på att brukaren kommer alltmer ur fokus.
- Vi tycker det är obehagligt om brukaren blir en passiv vårdtagare och att ansvaret läggs på anordnare och assistenter. Arbetet med tillståndsgivningen och debatten kring kriminalitet i assistans gör att makten gradvis flyttats från brukaren. Maktpyramiden som vändes över när assistansen infördes vrids nu delvis tillbaka, socionomer och experter tar över igen, säger Björn Jidéus.

Björn Jidéus intervjuades av Kenneth Westberg 2012-01-18

Vidare läsning

Svante Borg, Försäkringsdirektör, Försäkringskassan - "Det är illa nog om det handlar om hundratals miljoner"

Kristina Söderborg, Socialstyrelsens tillståndsenhet - "Nio av tio avslag beror på brist på kompetens och kunskap"


Skicka sidan till: