FMF Assistans AB vann i Kammarrätten

klubbaFeb 2022 återkallade IVO tillståndet för FMF Assistans AB att bedriva personlig assistans. IVO vann i Förvaltningsrätten men FMF fick inhibition att driva verksamheten vidare. Den 6 oktober vann FMF sitt överklagande i Kammarrätten.

Kammarrättens bedömning

I domen Mål nr 1623-23 (kan beställas från Kammarrätten i Stockholm) att de brister som kan läggas FMF till last är få i relation till bolagets storlek och rör ett begränsat antal brukare.

Kammarrätten skriver i domen Mål nr 1622-23 som gäller Jengla omsorg som även gäller för FMF att vid en sammantagen bedömning har det inte visat sig att företrädarna ska anses olämpliga enligt 23 § LSS och att en återkallelse av tillståndet inte kan anses vara en proportionerlig åtgärd.

FMF - "En enorm lättnad och glädje"

På sin hemsida skriver FMF att de pendlat mellan känslor av hopplöshet, orättvisa och tvivel. Men också överösts av uppmuntrande tillrop och fortsatt förtroende från kunder såväl som personal.
– Det har gett oss styrkan, kraften och beslutsamheten att stå upp och kämpa för vårt FMF!

Även Humana vann mot IVO

Den 31 jan upphävde Förvaltningsrätten IVOs beslut att återkalla tillståndet för Humana Assistans, IVO överklagade inte det beslutet. FMF är nu det andra större företaget som fått återkallat tillstånd men som vunnit i Förvaltningsdomsol.


Vidare läsning

Assistanskolls Statistik över återkallade tillstånd, beviljade inhibitioner och utbetalningsstopp

Skicka sidan till: