Humana vann i Förvaltningsrätten

klubbaDen 31 jan i år återkallade IVO tillståndet för Humana Assistans AB. Idag vann Humana sitt överklagande i Förvaltningsrätten. Det är ännu oklart om IVO överklagar beslutet till Kammarrätten.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten har granskat alla avvikelser som IVO åberopat och kommit fram till att flera av de påtalade bristerna ligger långt tillbaka i tiden, inte är tillräckligt utredda och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna.
– Domstolen anser att Humana i vissa fall har brustit, bland annat i sin insyn i anordnad assistans. De klarlagda bristerna är dock förhållandevis få och inte tillräckligt allvarliga för att motivera att bolaget och dess företrädare ska anses olämpliga. Domstolen bedömer också att Humana har vidtagit rimliga åtgärder för att följa IVO:s tillsynsbeslut och säkra kvalitet i verksamheten, säger lagmannen Eva-Lotta Hedin i ett pressmeddelande från Förvaltningsrätten.

Humana - "domslutet viktigt för hela LSS-reformen"

På Humanas hemsida säger Johanna Rastaad att domslutet är viktigt för hela LSS-reformen. IVO och Försäkringskassan tolkar lagen på ett sätt som innebär att personer med funktionsnedsättning kan nekas den personliga assistans de har rätt till enligt lag.
– Man försöker standardisera personlig assistans, vilket inte går, och dessutom strider det mot själva grundtanken bakom LSS-reformen, säger Johanna Rastaad.

IVO kan överklaga till Kammarrätten

IVO hade idag ännu inte gett besked om de överklagar Förvaltningsrättens beslut till Kammarätten, om de gör det kommer Kammarrätten att ta ny ställning till om Humana Assistans AB ska få behålla tillståndet.

FMF väntar på avgörande

Flera assistansföretag har överklagat IVOs beslut att återkalla tillståndet. FMF Assistans väntar på ett avgörande i Kammarrätten och har beviljats inhibition där i väntan på dom.


Vidare läsning

Humana Assistans får tillståndet tillbaka efter vinst i förvaltningsrätten

SR-Studio Ett - "Humana frias i Förvaltningsrätten"

Assistanskolls Statistik över återkallade tillstånd, beviljade inhibitioner och utbetalningsstopp

Skicka sidan till: