Bara en tredjedel av alla nyansökningar om att bedriva assistans leder till tillstånd

lagens klubbaMellan 1 jan 2013 till 11 december 2015 tog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut i 405 nyansökningar om att bedriva personlig assistans. Av dessa fick 137 godkänt, 230 fick avslag och 38 avvisades eller drogs tillbaka.

Detta innebär att bara ca 34 % av alla nyansökningar om att starta en assistansanordnare får godkänt och att 66 % inte leder till tillstånd.

Många avslag beror på brister i kompetens om LSS enligt Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, utredare på IVO:s avdelning för tillståndsprövning. Det kan vara kunskaper om barn och barns bästa, hur assistans skiljer sig från andra insatser som hemtjänst eller hur man tillvaratar de assistansberättigades självbestämmande, t. ex vad gäller avtal och fullmakter.

Avvisningar beror på ofullständiga ansökningar där begärda papper inte skickats in trots krav på komplettering. Avskrivningar beror på att den sökande gett upp under processen.

Statistik om nyansökningar att bedriva personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

År

Inkomna nyansökningar

Antal fattade beslut

Bifall

Avslag

2013

139

101

44

45

Resterande återtagna (avskrivna), avvisade

2014

176

153

46

100

Resterande återtagna (avskrivna), avvisade

t.om 11 dec 2015

126

151

47

85

Resterande återtagna (avskrivna), avvisade

Källa: IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Anordnare som har tillstånd: IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd (Välj Omsorgsregistret och LSS 9:2p i Lagrum)


Skicka sidan till: