Assistansanordnare som sökt tillstånd försent får fortsätta med verksamheten

Även om en anordnare med pågående verksamhet ansökt om tillstånd försent hos Socialstyrelsen, kan de få assistansersättning utbetald om de snabbt inleder en prövningsprocess enligt Tomas Sundberg på Försäkringskassan.
Enligt Kristina Söderborg på Socialstyrelsens tillståndsenhet kommer anordnare med pågående verksamhet som söker försent att behandlas som nyansökningar. Deras verksamhet betraktas som olaglig, men det är upp till Försäkringskassan om och hur länge assistansersättning betalas ut.

Assistansersättning kan betalas ut även om anordnaren söker tillstånd efter 1 april 2011

Alla assistansanordnare med pågående verksamhet skulle ha sökt tillstånd hos Socialstyrelsen mellan 1 januari och 1 april i år. De som gjorde detta finns nu på en lista på Socialstyrelsens hemsida. Enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, kan dock assistansersättning betalas ut även till en anordnare som bedrivit assistansverksamhet före den 1 januari 2011 men sökt tillstånd efter den 1 april 2011 förutsatt att denne snabbt inleder en prövningsprocess på Socialstyrelsen.
- Våra handläggare har i uppdrag att gå igenom sina ärenden och se vilka anordnare som ansökt om tillstånd hos Socialstyrelsen och vilka som inte gjort det. Om en anordnare inte ansökt om tillstånd ska handläggaren kontakta den assistansberättigade genom att skriva ett kommuniceringsbrev och meddela att Försäkringskassan överväger att inte längre betala ut assistansersättning.
Om anordnaren då ansöker om tillstånd inom kommuniceringstiden (14 dagar samt tid för postgång) eller om den assistansberättigade anlitar en annan anordnare som har ansökt om tillstånd eller fått tillstånd beviljat kommer utbetalningen att ske även fortsättningsvis berättar Tomas Sundberg.
- Men om den assistansberättigade efter kommuniceringstidens utgång fortfarande anlitar en anordnare som inte ansökt om tillstånd ska Försäkringskassan fatta beslut om att ersättningen inte längre ska betalas ut. Den assistansberättigade ges då ett visst rådrum för att ordna sitt stödbehov på annat sätt, så att assistansersättningen kan betalas ut längst två månader efter den månad då beslutet fattades.

Socialstyrelsen behandlar försent inkomna som nyansökningar

Enligt Kristina Söderborg på Socialstyrelsens tillståndsenhet finns det assistansanordnare som bedrivit assistansverksamhet före den 1 januari 2011 men som ansökte om tillstånd försent, alltså efter 1 april 2011. Dessa har fått erbjudande om att i stället få göra ett andrahandsyrkande, vilket innebär att deras ärende handläggs som en nyansökan.
- Detta har samtliga anordnare som Socialstyrelsen hittills lyckats få kontakt med accepterat.
Innebär det att de som har pågående verksamhet och som sökt försent inte kan bedriva assistans fram till deras ansökan är prövad?
- Verksamhet som bedrivs utan tillstånd är olaglig, men eftersom de assistansberättigade måste få skäligt rådrum att byta anordnare blir gränsen lite oklar.
Blir det då upp till Försäkringskassan att avgöra om det ska betalas ut assistansersättning?
- Ja, vi har ingen inverkan på Försäkringskassans beslut, säger Kristina Söderborg.

Tomas Sundberg och Kristina Söderborg intervjuades av Kenneth Westberg 2011-06-15


Vidare läsning

Lista på assistansanordnare med pågående verksamhet som ansökte om tillstånd mellan 1 januari - 1 april 2011 för att bedriva personlig assistans


Skicka sidan till: