Sju av 55 granskade assistansföretag miste sitt tillstånd

I rapporten Lämplig eller inte – det är prövningen beskrivs den granskning IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjort av assistansföretag 1 juli 2013 till 29 februari 2016. Det framgår att sju företag mist sitt tillstånd att bedriva assistans. Granskningen har dock gjorts utifrån ett riskurval, vilket gör att resultatet inte är representativt.

I rapporten framgår det att av 55 granskade företag fick...

  • 13 företag ingen anmärkning
  • 13 företag anmärkning
  • 22 företag krav på åtgärd
  • sju företag indraget tillstånd

Brister i ekonomisk lämplighet är den vanligaste orsaken till återkallelse av tillstånd, i två fall har brott förekommit. Enligt rapporten har tillsynen genomförts utifrån ett riskurval och inte ett slumpmässigt urval, vilket medför att resultatet av granskningen riskerar att inte ge en representativ bild av branschen.

I de fall IVO har utdelat anmärkningar eller kräver åtgärder handlar det ofta om brister i dokumentationen av verksamheten, systematiskt kvalitetsarbete eller kompetensutveckling.

Läs rapporten: Lämplig eller inte – det är prövningen (2016)


Skicka sidan till: