Drygt 41 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd

Av 691 avgjorda ärenden har 382 assistansanordnare fått bifall och 184 fått avslag, 27 har avvisats och 75 avskrivits. Ytterligare 23 ärenden inväntade någon typ av överklagande. Det totala antalet inkomna ansökningar var 1308 varav 206 var nyansökningar av anordnare som startar upp i och med tillståndsprövningen. Det framgår även att 83 beslut överklagats och att 16 omprövats. Se siffror över hittills avgjorda ärendenlagens klubba

De flesta avslag på brister i kompetens enligt Kristina Söderborg, ansvarig på Socialstyrelsens tillståndsenhet. Avvisningarna beror på ofullständiga ansökningar som att begärda papper inte skickats in trots krav på komplettering. Avskrivningarna beror på att den sökande helt enkelt gett upp.

Björn Jideus på Arbetsgivarföreningen KFO
anser däremot att tillståndsprövningen är för hård mot de assistansberättigade som vill ha sin assistans i ett eget bolag.


Vidare läsning

Siffror över hittills avgjorda ärenden på Socialstyrelsens tillståndsenhet

Se vilka anordnare som fått tillstånd i Socialstyrelsens register över verksamheter i LSS (Välj LSS 9: 2p i Lagrum och sortering efter län/målgrupp)


Skicka sidan till: