Assistansanordnare med tillstånd från IVO

Skylt från IVODen 16 februari fanns det 988 privata assistansanordnare med tillstånd registrerade på IVO. Om man räknar bort enskilda firmor blir det 911, vilket är de som visas i vår lista på Assistanskoll.

Assistanskoll begär regelbundet ut uppgifter från IVO om vilka anordnare som har tillstånd. Utifrån de uppgifter vi fick idag den 16 februari har vi 911 anordnare i vår lista, enskilda firmor borträknat. Kommuner är inte heller med i listan. Observera att listan gäller utifrån uppgifter från IVO den 16 februari, efter det kan tillstånd ha tillkommit eller dragits in.

IVO: kan förekomma felaktigheter i uppgifterna

IVO säger samtidigt att kan förekomma felaktigheter i uppgifterna, de säger: Brister kan komma av att registret uppdateras manuellt varpå det kan förekomma verksamheter i listan som inte ska vara med och tvärtom. Det kan även finnas beviljade tillstånd som inte hunnit registreras.

Se vilka som är med i Assistanskolls jämförelsetjänst

I vår lista anger vi även vilka som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst. Att inte så många är med i jämförelsetjänsten kan förklaras av att vi bara har med assistansanordnare som har en hemsida. Små anordnare som kanske bara anordnar assistans till en person eller några få personer och som inte har en hemsida tillfrågas inte om att delta i Assistanskolls jämförelse och har normalt inget intresse av att delta.

IVO har inget öppet sökbart register

Tillståndsplikt för personlig assistans infördes 1 jan 2011. Den 1 juni 2013 tog IVO över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Tidigare hade IVO ett öppet sökbart register över anordnare med tillstånd, tjänsten togs bort 2018. Det går dock att begära ut uppgifter om vilka anordnare som har tillstånd via epost registrator.tillstand@ivo.se

Vidare läsning

Assistanskolls lista med privata anordnare som har tillstånd från IVO


Skicka sidan till: