Adam Grabavac, CJ Advokatbyrå – ”Egna arbetsgivare måste kunna köpa administrativa tjänster på samma sätt som alla andra arbetsgivare”

Adam Grabavac
Adam Grabavac, CJ Advokatbyrå

Varför ska inte egna arbetsgivare i personlig assistans, precis som alla andra arbetsgivare, få köpa tjänster för tex rekrytering och anställningsprocesser, undrar Adam Grabavac.
– Om Försäkringskassan avser att i praktiken börja underkänna vissa köp av administrativ hjälp bör de omgående gå ut med tydlig information.

Henrik Wrede på Försäkringskassan sade i en artikel på Assistanskoll att det finns assistansbolag som förlorat tillståndet som fortsätter att sälja i princip samma tjänster till egna arbetsgivare. Adam Grabavac ser dock inte samma problem som Försäkringskassan.
– I det ena fallet krävs tillstånd och i det andra fallet krävs inte tillstånd. Den aktör som förlorat sitt tillstånd torde vara fri att ägna sig åt vilken verksamhet den önskar bedriva så länge den inte är tillståndspliktig. Det kan aldrig bli fråga om samma tjänster som en assistansanordnare normalt gör eftersom det en assistansanordnare normalt gör är att ”sälja” tillhandahållandet av personliga assistenter anställda av assistansanordnaren. Endast den som har tillstånd får bedriva sådan verksamhet.

Assistansanordnare får lägga ut rekryteringar

Henrik Wrede på Försäkringskassan sade att rekryterings- och anställningsprocesser av assistenter inte kan köpas in som tjänst av egna arbetsgivare eftersom detta kan bedömas falla inom ramen för arbetsgivaransvaret. Adam Grabavac håller inte med.
– Jag håller inte med om att den som själv anställer sina assistenter inte skulle kunna anlita annan för att hjälpa till med rekryterings- och anställningsprocesser.
Hur motiverar du det?
– Jag har svårt att se att någon skulle anse att en assistansanordnare endast skulle få köpa sådana tjänster av annan som har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Det borde inte finnas fog för att ha annan inställning i fråga om den som själv anställer sina assistenter.

En arbetsgivare måste inte själv sköta en anställningsprocess

I ett arbetsgivaransvar ligger bland annat ett ansvar för arbetsmiljön, att avtalad lön utbetalas i rätt tid, att arbetstidslagens bestämmelser respekteras och att arbetsgivaravgifter och löneskatt betalas in. Arbetsgivaransvaret som sådant kan inte överlåtas på någon annan, säger Adam Grabavac.
– Men det finns ingen skyldighet för en arbetsgivare att vara den som själv sitter och betalar in löneskatt eller arbetsgivaravgifter eller att vara den som sköter en rekryteringsprocess.
Varför behöver inte egna arbetsgivare göra det?
– Egna arbetsgivare ska som vilken annan arbetsgivare som helst i Sverige kunna köpa tjänster för lönehantering, rekryterings- och anställningsprocesser, bokföring, schemaläggning m.m.

Gränsen är att det ska ha en koppling till assistansen

Det är enligt Adam Grabavac upp till den enskilde att avgöra hur mycket administrativa tjänster som denne är i behov av så länge kostnaden är kopplad till den personliga assistansen och inryms inom schablonbeloppet.
– Försäkringskassan har sedan LSS tillkomst 1994 och åtminstone fram till nu inte haft något att anmärka på att det funnits aktörer som säljer administrativa tjänster till egna arbetsgivare. Av regelverket framgår inget annat än att köp av administrativ hjälp är en godtagbar administrationskostnad och alltså en kostnad för personliga assistenter. Min bedömning är även att lagstiftaren gett till den enskilde att avgöra hur stor del av schablonbeloppet som ska användas till till exempel administrationskostnader, lön, utbildning för assistenterna m.m
Var anser du att gränsen går för vilka arbetsuppgifter egna arbetsgivare kan lägga ut på ett annat bolag?
Den enda gräns som torde finnas är att kostnaden har en koppling till den personliga assistansen.

Risker att vara medveten om

Det finns dock risker med att lägga administrativa tjänster på andra företag som den egna arbetsgivaren måste vara medveten om, säger Adam Grabavac.
– En uppenbar risk med att låta annan sköta tex bokföring, betala löner- och skatter eller hjälpa till med tidsredovisningar är att du fortfarande har ansvaret för att det blir rätt och riktigt och alltså även ansvaret om det blir fel. Men det gäller allmängiltigt och inte bara den som själv anställer sina assistenter. Jag tror dock att vi måste ha förtroende för att den som väljer att själv anställa sina assistenter har gjort sina överväganden och är införstådd med vad det innebär.
Det ligger kanske i bakgrunden att Försäkringskassan menar att det finns oseriösa företag som utnyttjar och kanske lurar assistansberättigade som är egna arbetsgivare, hur ser du isåfall på det?
Företag som skulle ha som affärsidé att utnyttja och lura sina kunder ska självklart motverkas; detta oavsett vilken typ av verksamhet de bedriver.

Försäkringskassans påståenden förvirrar

Adam Grabavac anser att det blir förvirrande när Försäkringskassan nu påstår att inte det skulle vara ok att lägga ut vissa arbetsgivaruppgifter på annan.
– Av den information som idag finns på Försäkringskassans hemsida framgår endast att en egen arbetsgivare inte kan använda assistansersättningen för att ta ut lön för den tid som denne själv lägger på administrativt arbete.

Egna arbetsgivare riskerar återkrav

Om Försäkringskassan avser att i praktiken börja underkänna vissa köp av administrativ hjälp bör de omgående gå ut med tydlig information om detta, fortsätter Adam Grabavac.
– Den som är egen arbetsgivare riskerar annars att få sina redan tagna kostnader för administrativ hjälp underkända av Försäkringskassan och därmed återkrav av assistansersättning eftersom egna arbetsgivare normalt får ersättningen utbetald i förskott.

Ser inga behov av åtgärder

Adam Grabavac anser inte att det behövs några åtgärder mot dagens situation. Han säger att det funnits verksamheter som sålt administrativa tjänster till egna arbetsgivare sedan LSS kom.
– Hittills verkar det ha fungerat bra och utan att Försäkringskassan eller annan haft synpunkter på det. Jag ser ingen anledning till att det skulle behöva införas regler som skulle kräva att den som säljer tjänster i form av till exempel bokföring, rekryterings- och anställningsprocesser till egna arbetsgivare också måste ha tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Det skulle förmodligen även leda till försämrad kvalitet i det utbud av aktörer som egna arbetsgivare skulle kunna vända sig till för att köpa administrativa tjänster, säger Adam Grabavac.

Adam Grabavac intervjuades av Kenneth Westberg 2024-04-23

Skicka sidan till: