VH Assistans behåller tillstånd från IVO

Förvaltningsrätten har beslutat att VH assistans får behålla sitt tillstånd på IVO. Tidigare återkallade IVO tillståndet och VH assistans har haft inhibition att fortsätta driva verksamheten i väntan på beslut i Förvaltningsrätten.

VH Assistans AB som grundades och ägs av Veronica Hedenmark fick sitt tillstånd återkallat av Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) den 24 juni 2020 efter att Försäkringskassan den 17 april stoppat utbetalningarna till företaget. Nu har alltså Förvaltningsrätten beslutat att VH Assistans ska behålla tillståndet.

Veronica Hedenmark - "domen viktig för hela branschen"

Veronica Hedenmark säger på VH assistans hemsida att domen är viktig för hela branschen personlig assistans.
– IVO som myndighet har inte gjort någon egen utredning eller haft några egna källor, utan helt och hållet gått på Försäkringskassans uppgifter utan att till någon del säkerställa om Försäkringskassans uppgifter är rätt”, skriver Veronica Hedenmark

IVO vill inte kommentera domen ännu

IVO säger till SVT att de vill ha tid att analysera domen innan de lämnar besked om de ska överklaga till kammarrätten. I övrigt vill de inte kommentera förvaltningsrättens dom.

Vidare läsning

SVT: Efter larmen - stoppat assistansföretag får tillbaka tillståndet


Skicka sidan till: