VH Assistans överklagar tillståndsbeslut från IVO

IVO har återkallat VH Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Tidigare stoppade Försäkringskassan utbetalningar av assistansersättning till bolaget. VH assistans har dock tillståndet kvar tillsvidare då företaget överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och fått inhibition att driva verksamheten tills frågan avgjorts där.

VH Assistans AB som grundades och ägs av Veronica Hedenmark fick enligt SVT Västerbotten sitt tillstånd återkallat av IVO den 24 juni. Försäkringskassan hade den 17 april stoppat utbetalningarna. VH assistans ska enligt IVO ha lämnat falska uppgifter till Försäkringskassan, erbjudit skenanställningar och tidigare anställda ska ha vittnat om utbredda missförhållanden i arbetsmiljön.

VH assistans överklagar beslutet

VH Assistans VD Agnetha Wiklund-Helén håller inte med IVO om anklagelserna och säger till SVT att man överklagat beslutet och fått inhibering från Förvaltningsrätten att driva verksamheten vidare.
– Därför kommer vi fortsätta bedriva assistans på samma sätt som tidigare och driva ärendet vidare i domstol då vi på varje punkt kan visa att vi inte har begått några som helst felaktigheter. Vi har aldrig på 23 år haft en enda skenanställning. Vi har heller inte några utbredda arbetsmiljöproblem vilket Arbetsmiljöverkets inspektion visat. Inte heller lämnat några falska uppgifter till F-kassan. Inga av anklagelserna stämmer, säger Agnetha Wiklund-Helen till SVT.

SVT: IVO:s beslut: Assistansbolag tappar tillstånd efter allvarliga brister

Skicka sidan till: