Socialstyrelsen publicerar lista på assistansanordnare som sökt tillstånd

I en lista på Socialstyrelsens hemsida publiceras namnen på de knappt 1000 anordnare med pågående verksamhet som mellan 1 januari och 1 april 2011 ansökte om tillstånd att bedriva personlig assistans. Dessa kommer att få fortsätta sin verksamhet tills beslut tas om de ska få tillstånd eller inte. Assistansanordnare som sökt tillstånd efter den 1 april 2011 eller assistansanordnare som sökt om tillstånd men som inte har pågående verksamhet är inte med på listan.

De anordnare som beviljas tillstånd förs efterhand in i ett för allmänheten tillgängligt register på Socialstyrelsens hemsida


Vidare läsning

Lista på assistansanordnare med pågående verksamhet som ansökte om tillstånd mellan 1 januari - 1 april 2011 för att bedriva personlig assistans

Register över verksamheter i LSS (bland annat personlig assistans) och SoL som beviljats tillstånd av Socialstyrelsen


Skicka sidan till: