Lystra Assistans i konkurs

IVO
Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Företagen Lystra Assistans och Melius Assistans lägger ner efter att deras tillstånd dragits in och de inte fått inhibition att driva verksamheten vidare.

UPPDATERING 30/8 2022: Även Livihop, Svea Assistans och Atlas Assistans har meddelat konkurs.

Företagen i Curira Group har 528 brukare

Källa: IVO och Förvaltningsrätten i Stockholm. För mer information om indragna tillstånd och överklaganden kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg och Förvaltningsrätten i Stockholm.

Sedan 1 nov 2021 kan personlig assistans inte köpas av anordnare som saknar tillstånd

Den 1 nov skedde en lagändring som gör att Försäkringskassan och kommunerna kan neka utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Tidigare har assistansberättigade kunnat anlita anordnare utan tillstånd genom att pengarna betalas ut direkt till den assistansberättigade efter utförd assistans.

Försäkringskassans återkrav av assistansersättning har kritiserats

Det riktas stark kritik från företagen som fått indragna tillstånd, i ett reportage på SVT säger företrädare bland annat att de görs ansvariga för fel som deras kunder gjort. Den vanligaste orsaken till indragna tillstånd är att Försäkringskassan gjort återkrav av assistansersättning, som de anser betalats ut på felaktiga grunder. Fremia hävdar i rapporten Återbetalningskrav och utbetalningsstopp att anordnare får återkrav på assistansersättning trots att de i god tro bedrivit personlig assistans. Henrik Petrén, branschansvarig på Fremia har i en intervju på Assistanskoll sagt att det råder rättsosäkerhet både vid beslut om återkrav och vid utbetalningsstopp från Försäkringskassan.

Text: Kenneth Westberg


Skicka sidan till: