Kristina Söderborg, Socialstyrelsen: "Många tackar för den verksamhet vi bedriver"

62 procent av ansökningarna om tillståndsplikt har hittills beviljats, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. 38 procent har inte fått tillstånd av olika skäl. Målsättningen är att alla ärenden ska vara klara i slutet av november i år, enligt Kristina Söderborg vid Socialstyrelsens enhet för socialtjänsttillstånd.

Sedan 1 januari 2011 måste alla assistansanordnare ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen för att få bedriva assistans. (Egna arbetsgivare måste enbart anmäla sin verksamhet.) Sedan lagändringen har Socialstyrelsen fått in totalt 1673 ansökningar, varav 1126 är från redan pågående verksamheter. Under 2012 har det ännu så länge kommit in 335 ärenden.

38 % har inte fått tillstånd av olika skälKristina Söderborg

Fram till och med 21 september 2012 har Socialstyrelsen fattat beslut i 1141 ärenden. Av dem beslutade Socialstyrelsen att bifalla 707 ansökningar (62 procent). Sammanlagt 434 ärenden (38 %) har inte fått tillstånd av olika skäl: 305 ansökningar fick avslag, 99 ärenden avskrevs och 30 ärenden avvisades.
Av de 305 ärenden som fått avslag har 214 överklagats. I 91 ärenden har det kommit domar från förvaltningsrätten. Enligt siffror från våren 2012 var skälen för avslag bristande kompetens/kvalitet i 85 procent av ärendena och vandel i 15 procent av fallen. Någon ny siffra har ännu inte hunnit tas fram, men enligt Kristina Söderborg vid Socialstyrelsen kommer andelen avslag som beror på bristande kompetens vara större nu jämfört med i våras.

Vad kan bristande kompetens/kvalitet handla om?
- Det innebär att vi inte kan avgöra om verksamheten kan bedrivas med god kvalitet. Vårt fokus är ju att den enskilde ska känna sig trygg med en godkänd anordnare. Det kan ibland handla om att man inte förstått intentionerna med LSS och inte tagit till sig nya föreskrifter. Alla får en chans att inkomma med kompletteringar, och ibland får vi in jättebra sådana. Men många förstår inte allvaret i tillståndsprövningen och inkommer med kompletteringar först efter att de fått avslag, och då är det försent, berättar Kristina Söderborg vid Socialstyrelsen. Se även tidigare intervju på Assistanskoll.

Hoppas komma ifatt i november

Alla assistansanordnare skulle efter lagändringen 1 januari 2011 sända in sin ansökan om tillstånd senast första april 2011. Socialstyrelsen har ända sedan starten för det nya uppdraget haft svårt att hinna med ärendeinströmningen. Enligt Kristina Söderborg beräknar myndigheten att ha kommit ifatt i slutet av november i år. Då ska alla ansökningar från pågående verksamheter vara klara.
Finns det någon siffra på hur stor del av beslut som gäller assistansanordnare som enbart har en assistansberättigad? Kan du uttala dig om det är fler/färre av dem än genomsnittet som fått bifall?
- Nej, det har vi inte ännu. I december i år hoppas jag kunna sitta ner och analysera hur det gått i tillståndsprövningen utifrån storlek på assistansanordnaren. När jag tittade på detta i mars i år var de som bara driver assistans för en person överrepresenterade bland de som fått avslag, men det är inte statistiskt säkerställbara siffror, säger Kristina Söderborg.

Stor nyfikenhet på varandras ansökningar

Kristina Söderborg berättar att det på Socialstyrelsen är sju personer som arbetar heltid med tillståndsprövning av assistansföretag. Varav en av dem är helt sysselsatt med att sekretessgranska ansökningar om att begära ut ansökningshandlingar. Varje månad kommer det in mellan 50 till 100 sådana ansökningar.
- Det är helt sanslöst mycket. Det finns en stor nyfikenhet på varandras verksamheter. Det är en trend i assistansbranschen.
Kristina Söderborg är medveten om att många upplevt tillståndsprövningen som svår. Samtidigt upplever hon att de seriösa assistansföretagen är glada för att det sker en prövning.
- Det är lätt att fokusera på busarna som fuskar, men det vanligaste är att assistansföretagen sköter sig. Nyligen var jag på en assistans- och hjälpmedelsmässa där många kom fram och tackade för den verksamhet som vi bedriver, säger Kristina Söderborg.

Kristina Söderborg intervjuades 2012-10-16 av Minna Nyman Sabbadini

Läs mer

Kristina Söderborg, Socialstyrelsen, "Nio av tio avslag beror på brist på kompetens och kunskap"

Björn Jidéus. KFO, "Kopiering av tillståndsansökningar är tecken på desperation"

Wenche Willumsen, DHR, Om tillståndsplikten och små assistansföretag
Skicka sidan till: