Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Den assistansberättigade får två månader på sig att byta om anordnaren inte får tillstånd"

Försäkringskassan kommer att stoppa utbetalning av assistansersättning till assistansanordnare som inte ansökt om tillstånd hos Socialstyrelsen. Assistansberättigade som valt en anordnare som saknar tillstånd ska få högst två månader på sig att byta anordnare innan assistansersättningen stoppas.
Assistansersättningen kommer också att dras in om den assistansberättigade flyttar till ett län där anordnaren saknar tillstånd enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Listan från Socialstyrelsen beräknas vara klar efter påskhelgen

Tomas SundbergEnligt Tomas Sundberg beräknas listan på de anordnare som sökt tillstånd vara klar veckan efter påsk 2011. Försäkringskassan kommer då att få en lista från Socialstyrelsen över anordnare som sökt tillstånd senast den 1 april 2011.
- Den listan kommer preliminärt att lämnas till oss under veckan efter påsk på grund av väldigt många anordnare lämnade in sina ansökningar sista veckan. Vi vill gärna att den försäkrade eller anordnaren informerar handläggaren på Försäkringskassan när anordnaren får besked från Socialstyrelsen om att ansökan har registrerats

Den assistansberättigade får två månader på sig att byta anordnare

Försäkringskassan kommer enligt Tomas Sundberg att betala ut assistansersättning under hela den tidsperiod som en anordnare ansöker om personlig assistans, men det är ännu oklart vad som sker om en anordnare överklagar ett negativt tillståndsbeslut.
- Försäkringskassan betalar ut assistansersättning under Socialstyrelsens handläggningstid för respektive anordnare. Vi har inte tagit ställning till om den försäkrade ska få fortsatt utbetalning för köp av personlig assistans av en anordnare som fått avslag men som överklagar detta beslut.
Hur lång tid får en assistansberättigad på sig att byta anordnare innan ni slutar betala ut assistansersättning?
-I praktiken kan den försäkrade i de flesta fall få rådrum upp till två hela månader räknat från den månad då beslutet om att inte längre betala ut ersättningen fattades. Om det blir avslag på tillståndsfrågan ska Försäkringskassan informera den försäkrade om konsekvenserna och att han eller hon bör byta till en anordnare som sökt eller fått tillstånd, eller till en kommun för att få assistansersättning i fortsättningen.

Måste vara bosatt i ett län där anordnaren har tillstånd

Assistansersättning betalas ut om den assistansberättigade bor i ett län där anordnaren har tillstånd att bedriva personlig assistans. Assistansersättning kommer enligt Tomas Sundberg inte att betalas ut om den assistansberättigade flyttar till ett län där anordnaren inte har tillstånd.
- Socialstyrelsens tillstånd lämnas för det eller de län där anordnaren har assistansverksamhet. Det medför att anordnaren måste ha tillstånd i det län där den försäkrade är bosatt. Om den försäkrade flyttar till ett län där anordnaren inte har tillstånd så får assistansersättningen inte användas för köp av personlig assistans av den anordnaren, säger Tomas Sundberg.

Hur handläggaren ska agera när en anordnare saknar tillstånd

I ett internmeddelande från Försäkringskassan april 2011 beskrivs processen hur en handläggare ska agera när han/hon får reda på att en anordnare saknar tillstånd eller inte ansökt om tillstånd. Citat från internmeddelandet nedan:

I de fall anordnaren inte har ansökt om tillstånd ska du kontakta den försäkrade genom att skriva ett kommuniceringsbrev att Försäkringskassan överväger att inte längre betala ut assistansersättning därför att anordnaren inte har ansökt om tillstånd…. Informera också i brevet att om anordnaren ansöker om tillstånd inom kommuniceringstiden eller om den försäkrade anlitar en annan anordnare som har ansökt om tillstånd kommer utbetalningen att ske även fortsättningsvis.

Vanlig kommuniceringstid gäller (14 dagar samt tid för postgång). Om den försäkrade vill ha förlängd kommuniceringstid och anger som skäl att anordnaren behöver längre tid på sig för att ansöka om tillstånd ska detta inte beviljas. Anordnaren har haft tid på sig fr.o.m. januari, då lagändringen om tillstånd trädde ikraft, att ansöka om tillstånd.

Om den försäkrade efter kommuniceringstidens utgång fortfarande inte anlitar en anordnare som har ansökt om tillstånd ska Försäkringskassan fatta beslut om att ersättningen inte längre ska betalas ut eftersom ersättningen inte används till köp av assistans av någon som har tillstånd …. Observera att det i de här fallen ska anges att beslutet inte gäller omedelbart utan vid en senare tidpunkt, dock senast från och med tredje månaden efter den då beslutet fattades. I dessa fall ska den försäkrade få visst rådrum för att ordna sitt stödbehov på annat sätt, dvs. här genom att anlita en anordnare som har ansökt om eller blivit beviljad tillstånd.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2011-04-20

Vidare läsning

Internmeddelande från Försäkringskassan april 2011


Skicka sidan till: