Fem gånger fler klagomål på personlig assistans än på andra LSS-insatser

IVO fick 259 klagomål på personlig assistans mellan 1 juli 2011 – 31 december 2014. Enligt IVO:s rapport Personlig assistans under luppen gäller de flesta klagomålen brister i utförandet av insatsen.

Bristerna i utförandet gäller framför allt omsorgens utförande men även bemötande, självbestämmande, delaktighet och rättssäkerhet. I 42 av de 259 ärendena om personlig assistans (16 procent) ställde IVO krav på åtgärder.

Rapporten visar också att det är tio gånger vanligare med lex-Sarah-anmälningar i personlig assistans. Antalet lex Sarah-anmälningar under samma period är 311, vilket motsvarar en tredjedel av alla anmälningar i LSS.

De flesta lex Sarah-anmälningarna handlar om att beviljad insats är felaktigt utförd (34 procent). Näst vanligast är att beviljad insats inte har utförts alls (22 procent).

IVO får däremot inte många klagomål på myndigheternas handläggning.


Vidare läsning

Personlig assistans under luppen
Sammanställning av lex Sarah-anmälningar och klagomål inom personlig assistans mellan 1 juli 2011 och 31 december 2014

Skicka sidan till: