Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Drygt 1100 har sökt tillstånd att bedriva personlig assistans"

Många fler än beräknat, drygt 1100, har sökt tillstånd att bedriva personlig assistans. Inom kort kommer Socialstyrelsen att publicera en lista på alla som ansökt, men det kommer att ta hela 2011 att behandla alla ansökningar säger Kristina Söderborg, ansvarig för tillståndsprövningen.

Många fler ansökningar än beräknatKristina Söderborg

De 11 medarbetarna på Socialstyrelsens tillståndsenhet för personlig assistans, arbetar nu med drygt 1100 ansökningar berättar Kristina Söderborg.
- Vi har inte hunnit registrerat alla ännu, antalet är mycket större än vi trodde. Det verkar som att ingen har haft riktig koll på hur många anordnare det finns.
Kan det höga antalet bero på att uthyrningsföretag behöver söka tillstånd om de hyr ut assistenter?
- Nej så är det inte, oavsett om en anordnare använder sig av egen personal eller tar in personal via ett uthyrningsföretag är anordnaren alltid ensamt ansvarig utförare av assistans. Samma sak gäller eventuella f-skattande assistenter, anordnaren har ansvar för att exempelvis registerkontroll utförts på en anlitad f-skattande eller inhyrd assistent.
Hur många egna arbetsgivare har anmält sin verksamhet?
- Ca 350.
Vad händer om någon inte anmäler sig?
- Oavsett om egen arbetsgivare eller anordnare inte anmält sig eller sökt tillstånd kommer Försäkringskassan att sluta betala ut assistansersättning. Försäkringskassan har tidigare uppgett att om en anordnare nekas eller förlorar sitt tillstånd får den assistansberättigade två månader på sig att byta anordnare innan assistansersättningen slutar betalas ut.

Nyansökningar går före i kön

Kristina Söderborg bedömer att många kommer att få komplettera sina ansökningar. - Anordnaren får en månad på sig att komplettera, därefter ger vi inte mycket extra tid, utan kommer att avslå ansökan om man inte kompletterar.
Enligt Kristina Söderborg har man börjat begära in kompletteringar och handlägga ett antal ärenden, några ärenden är till och med nära beslut.
- Det kan komma beslut redan om en vecka, men vi kommer att arbeta minst under hela 2011 med att behandla alla ansökningar.
Hur prioriterar ni ärendena?
- Det finns just nu 37 nyansökningar av anordnare som ännu inte startat upp, de behandlar vi först för att öka urvalet av anordnare. Anordnare som redan är verksamma kan ju fortsätta som vanligt under tiden. Efter att nyansökningarna är avklarade gäller principen först in först ut, då tar vi de i kronologisk ordning.
Kommer ni att ge tidsbegränsade tillstånd, isåfall för hur lång tid?
- Det kan jag inte svara på ännu.

Frågorna utvärderas redan till hösten

Enligt Kristina Söderborg har man startat med att titta på ett fyrtiotal ansökningar som man ansåg var välgjorda för att först få en bild på hur marknaden ser på frågorna i ansökningsblanketten och om någon fråga är felställd eller irrelevant.
- Vi kommer att utvärdera blanketten i höst, den skapades på två veckor vilket är orimligt kort tid. Det finns frågor som vi redan nu kan se inte borde varit med, exempelvis fråga 59 om verksamhetschefens tjänstgöringsgrad, det är egentligen inte så relevant.

Extremt många utbegärda kopior skapar sekretessproblem

Så småningom tänker Socialstyrelsen lägga ut alla ansökande anordnare på sin hemsida. Kristina Söderborg hoppas att listan ska vara klar inom några veckor.
- Jag trodde den skulle vara klar tidigare, men vi har belastats dels av att många fler än beräknat sökt tillstånd, dels av alla utbegärda kopior på ansökningar från anordnarna. Emellanåt har en av mina medarbetare varit heltidssysselsatt med att sekretesspröva de ansökningar som begärts ut.
Vad sekretessbelägger ni?
- Personuppgifter på assistansberättigade. Många har beskrivit exempelvis sitt barns funktionsnedsättning och liv, det kan vi inte lämna ut. Vi har även gjort en framställan till Socialdepartementet om att man borde skydda affärshemligheter, men vi har inte fått svar från dem ännu.
Vilka affärshemligheter anser ni inte borde lämnas ut?
- Behandlingsmetoder för vissa funktionsnedsättningar, beskrivningar av anställdas kompetens, uppgifter om kvalitetsledningssystem, hur man skriver avtal och vad som står i avtalen.
Kan anordnare ha begärt ut ansökningar för att kunna skriva sin egen?
- Så kan det vara, en del har klippt och klistrat från olika håll. Vi kan ibland känna igen textavsnitt i ansökningarna och hitta de när vi googlar. Det kan vara så uppenbart att det står exempelvis "Riktlinjerna i Tanums kommun är så och så".
Vad gör ni om ni misstänker att en anordnare kopierar uppgifter?
- Jag vill inte gå in närmare på hur, men vi kommer att hantera detta. Det kommer att ske en utsortering, några kommer kanske till en början att slinka igenom med klipp och klistra metoden, men det kommer inte att hålla i längden.

Långa uppsägningstider är ett problem

Assistanskoll har tidigare intervjuat Konsumentverket om förekomsten av långa uppsägningstider och klausuler om att tvister ska lösas i skiljeförfarande i avtal mellan assistansberättigade och anordnare. Kristina Söderborg säger sig också vara medveten om detta.
- Jag har också hört rykten om att anordnare har skrivit in skiljedomsklausuler i avtalen med sina kunder och vet att det förekommer långa uppsägningstider. Det vittnar om en syn på att den assistansberättigade inte själv ska styra sin assistans.
Kan ni neka tillstånd på grund av detta?
- Det är för tidigt att säga, vi gör en sammantagen bedömning av hela ansökan, säger Kristina Söderborg.

Kristina Söderborg intervjuades av Kenneth Westberg 2011-05-16


Vidare läsning

Björn Jidéus, arbetsgivarföreningen KFO - "Maktpyramiden som vändes upp och ner 1994 vrids nu delvis tillbaka"

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Den assistansberättigade får två månader på sig att byta anordnare"

Internmeddelande från Försäkringskassan april 2011 om när assistansersättning ska betalas ut i samband med Socialstyrelsens tillståndsprövning

Information om tillståndsplikt från Socialstyrelsen

Anmälningsblanketter från Socialstyrelsen


Skicka sidan till: