Nyhetsbrev 2013-11-28

Vad säger LSS-handläggarna?

Assistanskoll intervjuar LSS-handläggare samt deras fackförbund Akademikerförbundet och Vision. Se vad de anser om Försäkringskassans och kommunernas hårdare bedömningar och handläggarnas arbetssituation.

Anna Karlsson, LSS-handläggare – "Den alltmer restriktiva rättspraxisen är frustrerande"
Citat:

Trots att vi tycker att vi gör generösare tolkningar än Försäkringskassan så har även vi blivit mer restriktiva.

Försäkringskassan kan bevilja 19,65 timmar grundläggande behov vid en omprövning, alltså strax under 20-timmarsgränsen och skicka ärendet till oss.

Hur var det när du började 2005?
– Det var personliga frågor då också, men då fanns det inte samma tidsfokus på hur många minuter olika saker tar.

Det är svårt att hitta rätt stöd till personer med psykiska funktionshinder.

Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – "Gör om LSS med utgångspunkt i FN-konventionen"
Citat:

Vilka brister upplever man?
– Främst att de inte kan ge den insats de tycker att personen borde ha och att rättssäkerheten brister.

Många handläggare vill tvärtom skicka signaler uppåt om att det blivit för restriktivt.

Det första beslutet borde gälla och om rättspraxis ändras borde det finnas övergångsregler.

Det delade huvudmannaskapet gör samtidigt att kommunerna försöker hålla ifrån sig detta och inte riktigt ser det som sitt ansvar.

De anser att det är obehagligt att ställa många frågor, tex där den sökande ska uppge tid för toalettbesök och att handläggaren ska avgöra om det är rimligt.

Kristina Folkesson, Vision – "LSS-handläggaren får ta skott för ett regelverk som skapats av politiker"
Citat:

Jag stödjer de krafter som vill se en återställning av bedömningarna på kassan.

Det blir här som på andra håll, de som har svårast att göra sig hörda drabbas hårdast. Den som vet och kan uttrycka sig eller företräds av en bra jurist gynnas.

Jag har flera exempel på kommunpolitiker som hukar och inte själva tar ansvar för effekterna av det regelverk de utformat.

Den här synen finns dock inte i första hand hos handläggarna utan på kommunledningsnivå, bland kommunekonomer osv. Där ser man på det utifrån kronor och ören istället för utifrån den sociala nyttan.

Tidigare artiklar

Rapporteringsskyldighet ifrågasätts

Sedan 1 juli i år är anordnarna skyldiga att rapportera till Försäkringskassan om den assistansberättigades levnadsförhållanden ändras eller om assistansersättningen används felaktigt. Detta kritiseras hårt av S-riksdagskvinnan Hillevi Larsson.

Hillevi Larsson, Socialdemokraterna: "Relationen mellan assistent och assistansberättigad förstörs"
Citat:

Det blir som ett sorts spioneri där assistenten blir angivare. Risken är att de blir som motståndare till varandra och att relationen kommer att bygga på misstro.

De riktiga fuskarna kommer man inte åt så här utan man väljer att istället trakassera oskyldiga människor.

Regeringen använde samma argument när det gällde sjukförsäkringarna och då visade det sig vara fel, fusket var mycket mindre än vad de trott, bara några få procent.

Folkpartiet borde stödja assistansreformen med tanke på att det var Bengt Westerberg som arbetade fram den. Men de ingår ju i regeringen så de vågar väl inte kräva mer…

Vårdföretagarna varnar för sänkta ingångslöner

Den låga uppräkningen av schablonbeloppet för 2014 kommer att leda till sänkta ingångslöner för assistenter enligt Vårdföretagarna. Samtidigt ifrågasätter de att 87 % av assistansersättningen ska gå till assistentens lönekostnader.

Fredric Käll, Vårdföretagarna - "Målet att 87 % ska gå till assistentens lönekostnader bör avskaffas"
Citat:

En seriös anordnare får ta ur ladorna och fylla upp skillnaden mellan ökningen av schablonbeloppet på 1,8 % och löneökningarna på 2,6 %.

Vi har visat Socialdepartementet att assistenternas lönekostnader bland våra medlemmar ligger mellan 79-82 % beroende på typ av anordnare.

Vi anser att lönerna för administrativ personal också måste räknas med.

Idag utnyttjas osäkerheten kring vad ersättningen används till mot branschen, alla dras över en kam som fuskare.

Vad svarar du den som säger att Försäkringskassans allmänna råd lättare kan följas om inget går till vinst?
– Man kan ha moraliska aspekter om att ta ut en vinst eller inte, men faktum är att 55 % av alla assistansberättigade anlitar ett privat assistansföretag.

Tidigare artiklar

Uppmärksammat i media

Reportage om oseriös marknadsföring bland assistansföretag

Kaliber i P1 sände 3/11 reportaget "Jakten på assistanspengarna" om att vissa assistansanordnare betalar pengar eller ger gåvor till den som väljer de som anordnare.

Juristfirmor hjälper kommuner att slippa bevilja assistans

Kalla Fakta i TV4 visade 10/11 reportaget "Avslag till varje pris" om att kommuner anlitar privata jurister för att lära sig hur man ger avslag på ansökningar av personlig assistans.

Assistanskolls behovsräknare har förbättrats

Nytt! Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanstips söker medarbetare

Projektet Assistanstips har en ledig tjänst på deltid. Du ska bland annat vara insatt i personlig assistans, kunna formulera dig i skrift och ha kunskaper/intresse för marknadsföring. Assistanstips söker även fler "tipsare" till projektet.

Läs mer om tjänsten på Assistanstips

Kommande artiklar

 • Intervjuer om följder av lagstiftningen från 1 juli 2013.
 • Intervjuer om assistenters arbetssituation
 • Försäkringskassans allt hårdare bedömningar av assistansersättning
 • Med mera…

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 252 assistansanordnare

Assistanskoll listar 252 assistansanordnare, av dessa har 235 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 235 anordnarna har tillsammans 9 980 kunder, vilket motsvarar ca 50,1 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 87 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 766 (aug 2013) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3 900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,4 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 87 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Accresco Assistans AB
 • Alliera AB
 • Carelli Assistans AB
 • Din Assistanspartner i Malmfälten AB
 • Ilico Assistans

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans ViKan AB
 • Atlas Assistans AB
 • Barnards Assistans AB
 • ENKV assistans
 • Lystra Personlig Assistans AB
 • Olivia Personlig Assistans AB
 • Omsorgshuset i Stockholm AB
 • Rehab Station Stockholm AB
 • SK Assistans AB
 • Stora Skedvi Naturgård AB & Stora Skedvi Assistans AB
 • Vi Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 050 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: