SKL:s styrelse går emot expertförslag om avskaffad dubbelassistans

Det var i ett särskilt yttrande i betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen som Peter Sjöquist, ekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting, föreslog att maximalt 24 assistanstimmar per dygn borde beviljas. Detta för att minska kostnadsökningarna för personlig assistans. Peter Sjöquist säger i en intervju med Assistanskoll att SKL:s styrelse inte hade några reservationer till detta förslag. När Assistanskoll talar med två av politikerna i styrelsen, Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget Östergötland och Birgitta Rydberg, landstingsråd i Stockholm, Folkpartiet, visar det sig att förslaget inte alls är förankrat i SKL:s styrelse.

Citat: "Det har överhuvudtaget inte föresvävat oss att göra en sådan begränsning, i alla fall inte i hos oss i Folkpartiet. Men eftersom det här yttrandet finns från en tjänsteman hos SKL i utredningen har vi tagit initiativ till att vara tydliga med att vi inte ställer upp att begränsa assistansen på det sättet, säger Birgitta Rydberg, Folkpartiet."

"Det är väldigt ovanligt att vi får en sådan situation att styrelsen känner sig föranledd att säga något annorlunda än experten. Jag kan inte minnas någon sådan situation då vi så direkt har positionerat oss emot ett förslag från en tjänsteman, säger Emil Broberg, Vänsterpartiet."

Läs artikeln SKL:s styrelse går emot expertförslag om avskaffad dubbelassistans

Läs intervjun med Peter Sjöqvist SKL om varför man vill avskaffa dubbelassistans

Läs betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)

Läs SKL:s remissvar

Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"

Den 2 maj debatterade riksdagen motionerna om personlig assistans. Assistanskoll har intervjuat Maria Lundqvist Brömster, Fp, och Eva Olofsson, V, om varför socialutskottet i dagsläget inte föreslår någon lagändring för att stoppa Försäkringskassans hårdare bedömning av grundläggande behov och vad som händer nu.

Citat: "Nu har vi gjort ett tillkännagivande, det innebär att man är väldigt skarp i sin skrivning till regeringen. Vi skriver nu att regeringen ska återkomma till riksdagen med uttalande om behov av åtgärder. Genom det här tillkännagivandet anser vi att socialutskottet i någon mån tillgodosett de här motionerna, säger Maria Lundqvist Brömster, Fp."

"Vi i Vänsterpartiet anser att man redan inväntat nog, vi tycker att vi har tillräckligt på fötterna för att fullfölja vårt krav på lagändring. Dessutom är det viktigt att något parti vågar ta debatten i dessa frågor…, säger Eva Olofsson."

Läs artikeln Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"

Läs betänkandet Socialutskottets pressmeddelande om betänkandet

Läs mer Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Det brådskar med en lagändring i § 9a"

Läs mer Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Om lagens intentioner riskerar att urholkas kommer vi att arbeta för en lagändring i § 9a i LSS"

Tobias Holmberg, student - "Jag väljer personligen att inte se några begränsningar"

Tobias Holmberg, 19 år, har ett hektiskt liv. Förutom att läsa sista året på gymnasiet är han ordförande i Förbundet unga rörelsehindrade och partipolitiskt aktiv. Trots att han är beroende av personliga assistenter för de flesta fysiska moment väljer han att inte se några begränsningar för vad han kan göra i sitt liv.

Citat: "Jag väljer personligen att inte se några begränsningar. Jag ser till att göra allt jag vill, men det hänger mycket på att jag har en familj som ställer upp när jag står där och har förbrukat mina assistanstimmar. De får jobba alla konstiga tider och jobba gratis när mina timmar inte räcker till. Men jag har hela tiden i baktanken att det här skulle jag inte kunna göra om jag inte hade en familj som ställer upp. Jag kan definitivt förstå att andra kan känna sig begränsade."

Läs artikeln Tobias Holmberg, student - "Jag väljer personligen att inte se några begränsningar"

Lars Pettersson, Famna: "För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"

Att vinst behövs i privata verksamheter är självklart säger Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte. Frågan är bara hur vinsten uppstår och hur den används. Han berättar om värdet av idéburet förtagande inom vård och omsorg och den tuffa konkurrensen för små aktörer.

Citat: "Vi är skeptiska till den oligopol-liknande situation (fåtalsvälde) som är på väg att växa fram inom vård och omsorg där just de stora kapitalstarka koncernerna får en väldigt dominerande ställning..."

Lars Pettersson menar att det finns alldeles för lite kunskap om vilka drivkrafter som är viktiga inom vård och omsorgsbranschen och hur tex personal påverkas genom olika incitament.

Citat: "Vi har gjort de här reformerna i Sverige utan att riktigt veta vad vi gör. Det var väl därför det blev så upprörd stämning när SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle) rapport "Konkurrensens konsekvenser" kom ut i höstas där man sade sig ha för lite kunskap för att kunna uttala sig om hur kvalitén och effektiviteten har utvecklats pga privatiseringen, säger Lars Pettersson."

Läs artikeln Lars Pettersson, Famna: "För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten"

Adolf Ratzka: "När bör man fuska?"

Independent Living Institutes verksamhetschef, Adolf Ratzka, funderar kring utredningen "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen". Han skriver:

Citat: "Naturligtvis bör man inte fuska. Fusk är fult och, som utredningen "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)" påpekar, dessutom dyrt för samhället. Som fusk räknar utredningen bland mycket annat den situation där den försäkrade inte är fysiskt närvarande när assistenten arbetar. Då, anser utredningen, kan det inte betraktas som personlig assistans och därför ska inte dessa timmar bekostas av Försäkringskassan…"

Läs artikeln Adolf Ratzka: "När bör man fuska?"

Läs utredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)

Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen

Assistanskoll lyfter fram kommentarer från ett urval av remissvar till betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Flera av remissvaren till Billums betänkande som Assistanskoll tagit del av inleds med att det är positivt med åtgärder för att förhindra fusk och felaktigheter, detta för att assistansreformens legitimitet ska bevaras och för att pengarna ska gå till det som det är tänkt. Det finns också en hel del negativ kritik, särskilt från brukarorganisationerna.

Läs mer Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen

RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera

Politiker från socialutskottet lovade att stå upp för intentionerna i LSS när personlig assistans debatterades vid ett seminarium i riksdagen 23 maj. Paneldebatten arrangerades av RBU tillsammans med Riksdagens Handikappforum. Seminariets avslutande paneldebatt leds av Bengt Westerberg, tidigare partiledare för Fp och socialminister. Han presenteras som "assistansreformens pappa", en beskrivning som han inte värjde sig helt emot.

Citat: "Det ligger väl någonting i det, men reformen är 18 år nu och därmed myndig. Den står på egna ben, säger Bengt Westerberg."

Panelen får frågor av Bengt Westerberg utifrån de tre områden Henrik Petrén nämnde ovan.

En fråga från publiken är om vi kan förvänta oss en lagändring i § 9a LSS om Inspektionen för socialförsäkring, ISF, i slutet av året kommer med en rapport som tydligt visar att levnadsvillkoren för de som förlorat assistansen försämras.

Citat: "Jag kan lova att vi menar allvar med att LSS-intentionerna ska stå fast. Det kan komma ett förslag redan innan december 2012. Nu handlar det om att vi ska följa den här verksamhet, för tyvärr har vi ännu inte tillräckligt med kunskap och underlag, men så fort det finns det är jag övertygad om att vi kommer att agera så att intentionerna i LSS ska stå fast, sa Kenneth Johansson,(C)."

Läs artikeln RBU ordnade seminarium för att få politikerna att agera

Se vilka anordnare som fått tillstånd

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

36 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd. Av 459 avgjorda ärenden den 12 januari hade 285 assistansanordnare fått bifall och 85 fått avslag, 26 har avvisats och 56 avskrivits.

Transparensindex, TI sedan 1 nov på Assistanskoll

TI som mäter svarsvilligheten hos de anordnare som deltar i jämförelsetjänsten på Assistanskoll. Varje anordnare svarsvillighet mäts i en skala från 0-100 %.

Se anordnarnas svarsvillighet i:

Transparensindex för anordnare på Assistanskoll

Kommande artiklar

 • Politikerintervjuer om riskkapital och vinster i assistansbranschen.
 • Intervjuer med assistansanvändare.
 • Med mera…
------

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 223 assistansanordnare

Assistanskoll listar 223 assistansanordnare, av dessa har 210 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 210 anordnarna har tillsammans 8957 kunder, vilket motsvarar ca 45 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 78 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 905 (april 2012) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3800 personer (dec 2011) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 78 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Brukar Torget AB
 • Fyrklöverns Assstans i Dalarna AB
 • Vivant Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 4 you personlig assistans i Värmland AB
 • Assistans ViKan AB
 • Atlas Assistans AB
 • COOL - Cooperativet Oberoende Liv
 • Futura Assistans AB
 • Humana assistans AB
 • Kooperativet Frej i Skövde Ekonomisk Förening
 • Luna Care
 • ME Assistans AB
 • Nordica Assistans AB
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • PASAB - Persona Assistans AB
 • Stiftelsen Assistansen

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 900 e-postadresser varav ca 520 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Minna Nyman Sabbadini
journalist,
08-506 221 81Skicka sidan till: