Krönika

Adolf Ratzka

När bör man fuska?

En fundering från Adolf Ratzka, Independent Living Institutes verksamhetschef, om utredningen "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen".

Adolf Ratzka

Naturligtvis bör man inte fuska. Fusk är fult och, som utredningen "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)" påpekar, dessutom dyrt för samhället. Som fusk räknar utredningen bland mycket annat den situation där den försäkrade inte är fysiskt närvarande när assistenten arbetar. Då, anser utredningen, kan det inte betraktas som personlig assistans och därför ska inte dessa timmar bekostas av Försäkringskassan. Det är den situation vi åsyftade med ett av aprilskämten i Assistanskolls extra nyhetsbrev. Där rapporterade vi om Socialstyrelsens kommande krav på implantering av avancerade GPS-chips i assistansberättigades och deras assistenters öronmusslor, så att deras fysiska avstånd under arbetet kan registreras och sändas till Försäkringskassans inläsningscentral för att samköras med assistenternas arbetstider. Det var alltså bara ett aprilskämt - fast man kan ju aldrig vara riktigt säker nu för tiden att inte dagens tekniska möjligheter blir lag i morgon.

Före STIL-projektet 1987, när jag fortfarande hade kommunal hemtjänst bad jag regelbundet min hemsamarit - jo, de kallades så - att handla åt mig och jag följde bara med när vädret var fint och jag hade tid. Hemtjänst regleras av Socialtjänstlagen som kom 1972 och ska säkra "skäliga" levnadsvillkor. Med LSS skulle vi få "goda" levnadsvillkor. "Goda" är bättre än "skäliga" levnadsvillkor. Så blev det också. Men nu föreslår utredningen att jag ska tvingas ut och handla tillsammans med min assistent även om det är minus 20 grader kallt och vägen hal med is och oavsett om jag kan få lunginflammation på köpet.

Varför föreslår utredningen den hårda linjen? Därför att man vill spara pengar åt staten. Men hur kan det kosta mindre när jag följer med? Assistentens arbetstid ändras väl inte. Och om jag får lunginflammation och måste läggas in på sjukhus så belastas landstinget. Var i ligger alltså besparingarna och var är de "goda" levnadsvillkoren? Är det fusk att välja den lösning som är billigare för samhället?

Adolf Ratzka 2012-05-15

Läs utredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)

Skicka sidan till: