Debatt

M, KD och V replikerar intervju med Bengt Eliasson (L)

Att stat och kommun har ett delat huvudmannaskap för den personliga assistansen medför stora problem. Det är stora skillnader i rätten till assistans beroende på var i landet en person bor. Det är rättsosäkert och människor far illa när de inte får den assistans de behöver för att klara sin vardag. Så kan vi inte ha det. Våra partier (M, V, KD) tog därför ett gemensamt utskottsinitiativ i socialutskottet för att staten ska kunna bli ensam huvudman för assistansen. Ett initiativ som den 26 november glädjande nog vann stöd av en majoritet i Sveriges riksdag.

Januaripartierna (S, MP, C och L) röstade emellertid nej till ett förstatligande av assistansen. I en intervju i Assistanskoll den 23 november säger Bengt Eliasson (L) att Liberalerna har kämpat för statlig assistans i 25 år. Trots detta röstade Liberalerna alltså nej. Eliasson försvarar agerandet med att Liberalerna inom samarbetet med regeringen redan har en utredning på gång för att förstatliga assistansen. Uttalandet är anmärkningsvärt med anledning av de motsatta besked som ges ifrån regeringspartierna.

Regeringspartierna bekräftade visserligen under riksdagsdebatten kopplat till beslutet att de vill ha ett samlat huvudmannaskap för assistansen och att det är en utredning på gång. Men både Socialdemokraterna och Miljöpartiet var samtidigt ytterst tydliga med att de inte har bestämt sig för om det är bäst att det är kommunen eller staten som ska vara ensam huvudman. Det är alltså detta som regeringen vill utreda. Det är samma ställningstagande som är fastställt i januariöverenskommelsen.

Det är uppenbart att Liberalerna inte har lyckats särskilt väl i förhandlingarna med regeringen när det gäller funktionshinderfrågorna. Det är djupt beklagligt. Än mer beklagligt är det att Bengt Eliasson och Liberalerna inte röstar för sitt partis hjärtefrågor när de ligger som skarpa förslag i riksdagen. I intervjun i Assistanskoll väljer Eliasson istället att anklaga våra tre partier för att vilja plocka politiska poänger. Detta när vårt utskottsinitiativ – till skillnad mot vad Liberalerna har lyckats åstadkomma – faktiskt säkerställer att en majoritet i riksdagen ställer sig bakom ett statligt huvudmannaskap för assistansen. Det rimmar illa med Liberalernas uttalade intention att rädda LSS och assistansen.

Men oavsett januaripartiernas agerande har en majoritet i riksdagen bestämt sig för att det ska vara staten som är ensam huvudman för assistansen. Riksdagen har nu uppmanat regeringen att tillsätta en utredning för att säkerställa att rättssäkerheten och kontinuiteten ska öka för personer som är i behov av assistans. Vidare ställer riksdagen kravet att de som idag har kommunala beslut ska få behålla sin rätt till assistans när staten blir ensam huvudman och att de ska omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning.

Nu är det upp till regeringen och samarbetspartierna att bestämma sig för om de vill verkställa riksdagen vilja, dvs att tillsätta en utredning som ska säkerställa att detaljerna kring ett statligt huvudmannaskap blir riktigt bra i enlighet med de krav som vi har ställt i riksdagen. Eller om de istället vill hålla fast vid januariöverenskommelsen, dvs utreda om det ska vara kommunen eller staten som ska vara ensam huvudman.

Vi hoppas självklart att regeringen inser hur akut situationen är. Det brådskar att få en ny lag om ett statligt huvudmannaskap på plats. Vi vill därför att utredningen ska vara klar våren 2022. Om regeringen omgående tillsätter en kompetent utredare så är det en rimlig utredningstid.

Men sprickan mellan januaripartierna är djup och det gör oss oroliga. Låsningar kring januariöverenskommelsen riskerar att sätta käppar i hjulen för riksdagens vilja om att stärka rätten till assistans oavsett var i landet man bor. Vi beklagar att det är personer med funktionsnedsättning och deras familjer som nu riskerar att få betala ett dyrt pris för januaripartiernas regeringssamverkan.

Camilla Waltersson Grönvall (M), Socialpolitisk talesperson

Maj Karlsson (V), Socialpolitisk talesperson

Pia Steensland (KD), Funktionshinderpolitisk talesperson

Skicka sidan till: