1 april 2012

1 aprilEftersom det är 1 april så ger vi en sammanfattning av vad som skulle kunna hända inom personlig assistans...

Skador av svenska vapen kompenseras med assistansersättning

Efter all uppståndelse kring Sveriges vapenaffärer har utrikesdepartementet beslutat att kompensera alla som skadas av svenska vapen i världen. De som pga av ett svensktillverkat vapen fått ett funktionshinder ska få rätt att komma till Sverige och prövas för att få assistansersättning och uppehållstillstånd.

En anonym källa på utrikesdepartementet skriver i sin blogg att Sverige kommer driva frågan även i FN. Alla vapenproducerande länder bör följa Sveriges exempel sägen han. Den anonyma källan har själv nyligen bytt sitt aktieinnehav i oljeindustrin till ledande svenska företag i assistansbranschen och ser en ofantlig marknad för det svenska kunnandet inom assistans.

Flera privata svenska assistansanordnare antas nu resa till krigsdrabbade länder för att hjälpa personer som skulle kunna få personlig assistans.

Skånepolisen som följer utvecklingen med kriminalitet varnar dock för att lycksökare kan komma att utnyttja initiativet. Det krävs bevis i form av exempelvis granatsplitter som kan identifieras som kommande från svensktillverkade vapen enligt Skånepolisen.

Socialstyrelsen planerar fotbojor med GPS för brukare och assistenter

Assistanskoll har via Wikileaks kommit över ett pressmeddelande som Socialstyrelsen kommer att släppa på eftermiddagen idag den 1 april. Enligt Pressmeddelandet förhandlar Socialstyrelsen f n med ett antal bolag om en order på drygt 100 000 elektroniska fotbojor med GPS som assistansanordnare anmodas att köpa för sina personliga assistenter och brukare.

Fotbojorna är ett svar på den nyligen framlagda utredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning där det konstaterades att 13-18% av assistansersättningen utbetalas felaktigt pga överutnyttjande. I överutnyttjandet ingår bland annat att den assistansberättigade inte alltid är närvarande när den personliga assistenten utför sitt arbete. Detta kan inte klassas som personlig assistans enligt utredningens tolkning av lagen.

Fotbojorna välkomnas av Försäkringskassan och föreslås bli obligatoriska den 1 juli 2013. Tanken är att de ska fästas permanent på assistentens och brukarens vänstra fotled. Fotbojan innehåller ett elektroniskt chip med avancerade GPS funktioner som bland annat kommer att kunna rapportera till Försäkringskassan när det fysiska avståndet mellan den assistansberättigade och den arbetande assistenten är mer än 100 cm. Uppgiften sänds till Försäkringskassans elektroniska inläsningscentral i Sundsvall där den samkörs med assistenternas timrapporter. Åtgärden förväntas skapa drygt 200 nya arbetsplatser i det krisdrabbade Sundsvall.

Assistansbörsen förmedlar assistansberättigade till lägst pris

Assistanskoll startar idag en tjänst för att tillsammans med Försäkringskassan hjälpa assistansberättigade att hitta en passande assistansanordnare på det mest kostnadseffektiva sättet.
Assistansberättigade får helt enkelt annonsera på Assistanskoll och anordnare kan lägga bud på den summa de tror de kan administrera assistansen för den aktuella personen. Den anordnare som lägger lägst bud får uppdraget, på detta sätt hjälps vi alla åt att sänka kostnaderna!

Vi har i dagsläget tre annonser.

35-årig assistansberättigad man

Jag är bor i en mindre stad i Dalarna där jag har ett eget företag inom reklambranschen. Drev tidigare min assistans via mitt företag men har nu fått avslag från Socialstyrelsen. Är ensamstående och tycker om natur och resor. Det är viktigt för mig att assistenterna har bra löner och en trygg arbetsmiljö. Kontakta mig!

56-årig assistansberättigad kvinna

Hej, jag lever med min man och ett barn i villa i Stockholm. Har assistans dygnet runt och det är viktigt för mig med assistenter som är vana vid barn. Söker en anordnare som kan sköta det mesta i min assistans, reser till Åland då och då. Jag har många OB-timmar och vill ha min man som assistent.

Brukarkooperativ från småländska höglandet

Hej, vi är fem medelålders kvinnor som haft ett brukarkooperativ sedan assistansen infördes. Efter att ha fått avslag hos Socialstyrelsen söker vi nu en anordnare som vi alla fem kan ha vår assistans hos. Eftersom vi hjälper varandra med schemaläggning, personalrekrytering och att betala ut löner borde vi inte medföra så stora utgifter för anordnarens administration.

Ny tolkning av "aktiv och passiv tid i personlig assistans"

Försäkringskassan verkar vara på väg att ge begreppet "aktiv assistanstid" nytt innehåll. Efter vad Assistanskoll erfar är man öppen för att sysselsätta den personliga assistenten under sk "passiv arbetstid" när exempelvis den assistansberättigade gör ett toalettbesök. Sysselsättningen sker i form av elproduktion medels ett modifierat löpband som redan finns på marknaden.

Förslaget som skulle enligt Försäkringskassans utvecklingschef kunna ge en hållbar lösning på frågan med aktiv och passiv assistanstid.
- Vi kan i längden inte försvara att assistenten inte är sysselsatt under delar av arbetstiden. Här skulle assistenten kunna göra nytta och samtidigt vara tillgänglig för att ge brukaren ett flexibelt liv.

Ett antal elproducenter (exempelvis företaget Utsikt) erbjuder idag uppköp av egenproducerad el från mikroproducenter som på det sättet kan minska sin nettoelförbrukning. En småländsk affärskedja tillhandahåller utrustningen.

- Det är hittills endast ett förslag, säger Försäkringskassans utvecklingschef. Men både fackliga och brukarorganisationer har ställt sig positiva till det inte minst på grund av förslagets förväntade gynnsamma effekt på assistenternas hälsa och sjukfrånvaro för att inte tala om miljöeffekten i form av minskade koldioxidutsläpp.

- Det tekniska är inget problem men en rad organisatoriska och skattejuridiska frågor kvarstår. Vem till exempel ska få intäkterna? Är det Försäkringskassan, den assistansberättigade, anordnaren som arbetsgivare eller assistenten? Och hur ska transfereringar ske utan att vi öppnar nya möjligheter för den internationella organiserade brottsligheten eller utländska riskkapitalister som inte skattar i Sverige? Enligt ett protokoll har Riksdagens socialutskott som uppdragit Riksdagens utredningsinstitut (RUT) att utreda dessa frågor.


Planer på upphandl
ing av Försäkringskassans assistansersättning

En obekräftad läcka på Försäkringskassan säger att regeringen diskuterar möjligheten att upphandla all assistansersättning i socialförsäkringssystemet.

Efter att Försäkringskassan i utredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning fått stark kritik för hur man hanterar assistansersättningen med dokumentation, underlag för beslut osv, har regeringen mer och mer övervägt att en privat entreprenör skulle kunna ta över.

Läckan berättar att flera internationella företag visat intresse för att lägga bud på hela systemet med assistansersättning sedan de fått vetskap om planerna.

Flera kommuner har redan upphandlat sina assistansenheter men staten har hittills inte upphandlat en verksamhet av den här omfattningen. Det är enligt läckan tveksamt om detta skulle vara möjligt enligt dagens lagstiftning för Offentlig upphandling.

Många frågor återstår också innan detta skulle kunna bli verklighet. Vem ska utöva tillsyn över verksamheten? Ska man sätta ett tak för hur mycket av assistansersättningen som isåfall skulle tillåtas bli vinst hos det upphandlande företaget? Vilket kollektivavtal skulle handläggarna på Försäkringskassan tillhöra efter en upphandling?

Assistanskoll fortsätter att bevaka utvecklingen inom personlig assistans…även efter 1 april


Skicka sidan till: