1 april 2023

1 aprilEftersom det är 1 april idag så ger vi en sammanfattning av vad som skulle kunna hända inom personlig assistans

Försäkringskassan förlorar tillstånd att bevilja personlig assistans

IVO:s beslut kom som en chock. Försäkringskassan har tio dagar på sig att avveckla verksamheten. De kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten, ledningen på Försäkringskassan är bestört.
– Hur ska våra handläggare kunna sluta jobba om tio dagar, säger Anna Berta Stigveden, Försäkringskassan.

Efter en prövning har IVO återkallat Försäkringskassans tillstånd att bevilja personlig assistans. Beslutet grundas på en rad felaktiga assistansbeslut där personer med uppenbara behov nekats personlig assistans. Hedvig Gardemyr är ansvarig på IVO.
– Det är åratal av fel som byggts på hela tiden, och helheten blir att vi måste återkalla tillståndet.

Kaos har nu utbrutit i regeringen och Lars Lööw har tillsammans med sitt sekretariat återkallats för ta fram ett nytt förslag på vem som ska ha huvudmannaskapet för personlig assistans. Lars Lööw säger till Assistanskoll att Socialstyrelsen ska snabbutredas som ett alternativ.

Försäkringskassan vill däremot inte ge upp, de tänker söka inhibition på Förvaltningsrätten. Anna-Berta Stigveden håller i överklagandet.
– Det är helt orimligt att våra handläggare ska sluta jobbet om tio dagar och gå hem, det är ogörligt.

Assistanskoll förvärvar Text –TV

För att nå större målgrupper har Assistanskoll förvärvat SVT Text för en krona. SVT Text skulle ändå läggas ner vid årsskiftet och Assistanskoll såg då en chans att köpa ett media som layoutmässigt passar ihop med Assistanskoll.se

IT– teknikerna på Assistanskoll och SVT Text har redan mötts och påbörjat arbetet med att smälta samman sina sajter. De tror inte det blir några större problem.
– Det klickade direkt mellan oss, säger Gilbert Temperton på SVT Text. Vi har samma syn på layout.
Markland Lexington på Assistanskoll håller med.
– Våra läsare vill inte ha några förändringar utan vill tvärtom ha en stark kontinuitet i utseendet på sajten. Därför är SVT Text den perfekta partnern för oss.

Förändringar blir det dock för SVT Text som byter namn till Assistanskoll –Text. Utbudet kommer enkom att handla om personlig assistans. Inrikes nyheter om assistans, utrikesnyheter om assistans och faktabaser om assistans. Även jämförelsetjänsten kommer att läggas ut på SVT Text.

AI tar över behovsbedömningar på kassan

Försäkringskassan har beställt en specialutvecklad version av Chat-GPT från OpenAI som ska göra behovsbedömningar av personlig assistans. Det har varit knepigt att få AI:n att förstå hur grundläggande behov beräknas, men en lösning ska vara inom räckhåll.

Openai som utvecklat Chat GPT har sedan ett år tillbaka skapat ett specialprogram som ska förstå alla aspekter av grundläggande behov i Försäkringskassans vägledning. Malcolm Lonestar, i Silicon Valley, har lett gruppen som utvecklat programvaran.
– Det har varit en utmaning att tränga in i det omfattande regelverket, men vi tror nu vi har en AI som greppar detta, iallafall de grundläggande aspekterna.

På Försäkringskassan har man gjort ett antal provbedömningar med det nya AI-programmet och fortfarande finns vissa barnsjukdomar, berättar Lars-Ove Starbrink, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
– AI-programmet har inte riktigt greppat detta med integritetsnära behov, den envisas med att bedöma grundläggande behov i sin helhet och hänvisar till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men när vi tog bort FN-konventionen från den grunddata den söker information från har det gått bättre.

Assistanskoll anställer bibelexeget

En utbildad bibelexeget (bibeltolkare) kommer att anställas på halvtid på Assistanskoll för att tolka Försäkringskassans regler kring grundläggande behov. Behovet har blivit alltmer akut efterhand som regelverket kring grundläggande behov blivit alltmer komplicerat.

Rekrytering sker på Lunds Universitet och universitetet i Tel Aviv i Israel, bland erfarna forskare på Bibelns grekiska och hebreiska skrifter. Två forskare specialiserade på Uppenbarelsebokens apokalyptik överväger att söka tjänsten på Assistanskoll.

En av de sökande är Carl Gustav Ekenström, specialist på vilddjuret i Uppenbarelseboken. Han beskriver jobbet som en utmaning.
– Det är inga lätta skrifter vi talar om här, jag är ju van vid att pussla ihop gamla grekiska fragment, men här behöver man tyda hur fragment av integritetsnära delar av grundläggande behov, minut för minut, och tand för tand, ska uttolkas och tydas.

Det finns också ett inslag av mystik i Försäkringskassans bedömningar som lockar Iskander Nebelheim från Universitet i Tel Aviv.
– Detta med att bara räkna behov med så kallad “hand på hud” där assistenten rör den assistansberättigade, är en mycket intressant utmaning. Det påminner om handpåläggningsceremonierna i Templet i Jerusalem på 200-talet före Kristus.

EU-kommissionen kräver obligatorisk timvila

Från 1 februari 2024 har alla arbetstagare rätt till 10 min ledighet varje timme. Då har man rätt till antingen avskild vila på arbetsplatsen eller utanför arbetsplatsen. Ordet timvikarier kommer att få en ny innebörd, säger Algot Kaverman på Fremia.
– En ny grupp av vikarier kommer att avlösa under 10-minutersledigheterna.

Forskning på råttor på Universitetet i Bologna har visat att råttor som kan vila tio minuter varje timme blir dubbelt så effektiva resten av tiden, i att tex springa i ekorrhjulet eller lösa problem för att hitta mat. Eros Cagliari är forskningsansvarig.
– Råttorna blev även dubbelt så fertila som andra råttor. Eftersom vi har ett befolkningsunderskott i EU föreslår vi därför ändringar i arbetstidsreglerna.

I de fall där den assistansberättigade inte har beviljad aktiv tid under hela timmen skulle assistentens tiominutersledighet kunna ske utan att någon vikarie kallas in, säger Försäkringskassan. Det vore en bra lösning för arbetsgivaren men inte för den assistansberättigade, säger Julia Larsmo på IfA.
– Det skulle kunna uppmuntra Försäkringskassan att göra en besparing av tid här på upp till tio procent av all assistanstid. Man undrar var denna galenskap ska sluta.

Grundläggande behov in i Europakonventionen?

Artikel 1 i Europakonventionen föreslås ändras till rätten att andas. Detta efter att kommissionen för mänskliga rättigheter med beundran sett på hur Sverige infört andning som ett grundläggande behov i LSS.

Kommissionen bakom Europakonventionen, European Convention of Human Rights (ECHR) har tagit intryck av det ihärdiga arbetet på Försäkringskassan, svenska domstolar och Sveriges Riksdag där man har försökt definiera vilka “grundläggande behov” en människa har.

Arbetet har nu gett utdelning och inom kort ska medlemsstaterna i Europarådet (Council of Europe) ta ställning till en ny formulering av Konventionens Artikel 1. Så här lyder förslaget med de första sex artiklarna:

  • The right to breathe (Article 1)
  • The right to life (Article 2)
  • Freedom from torture (Article 3)
  • Freedom from slavery (Article 4)
  • The right to liberty (Article 5)
  • The right to a fair trial (Article 6)

Formuleringen av Artikel 1 är ett direkt resultat av det svenska riksdagsbeslut som förklarade andning som grundläggande behov, den 3 juni 2020. Med särskild hänvisning och tack till svenska Riksdagen lägger nu människorättskommissionären Marcus Steppenwolf fram förslaget till förändring av Europakonventionen.
– Utan svenska riksdagens visa beslut skulle vi inte ha erkänt andningens betydelse.

Assistanskolls köp av Text-TV kan gå i stöpet…

Läckta uppgifter visar att Assistanskolls förvärv av Text-TV kan komma att avblåsas. Det visar sig att spelsidorna på SVT-text skulle omvandlas till sidor för vadslagning om personer som söker assistans skulle få avslag eller beviljande.

Ledningen på independent Living Institute uppges vara rasande över personalens tilltag.
– Det är oacceptabelt att personalen på Assistanskoll försökt skaffa sig extrainkomster med förvärvet av Text-TV, och dessutom på detta kränkande sätt, säger ILI:s verksamhetschef.

Det planerades även vadslagning om assistansföretag inom det närmaste året får återkallade tillstånd och om företag med återkallade tillstånd skulle lyckas med sina överklaganden i Förvaltningsrätten. Samarbete hade redan startats med sajten bet365 och enligt uppgifter ska även en reklamvideo ha spelats in med Mikael Persbrandt där han slår vad om H-a ska vinna i Förvaltningsrätten.

Det visade sig även att planerna att byta ut bettingsidorna från trav och fotboll mot liknande resultat om assistans troligen inte var genomförbart utan realtidsdata från Försäkringskassan...

Som tur är innehåller nyhetsbrevet bara aprilskämt. Men vem vet vad framtiden har att bjuda på...

Skicka sidan till: