1 april 2024

1 aprilEftersom det är 1 april så ger vi en sammanfattning av vad som skulle kunna hända inom personlig assistans...

Aktiv tid införs i föräldraförsäkringen

Att bara räkna aktiv tid som assistansgrundande har blivit en succé och sparat mycket utgifter i personlig assistans. Samma system införs nu även i föräldraförsäkringen, säger Kristina Trylhammar på Försäkringskassan.
– Föräldrapenning kommer ges för aktiv tid då föräldern hjälper sitt barn.

Det kommer att göras en utredning när föräldrar söker föräldraledighet där det fastställs hur många minuter om dagen föräldrarna behöver hjälpa barnet med att tex byta blöjor, mata eller spela fotboll.
– Alla typer av behov kommer att tas upp i bedömningen, säger Kristina Trylhammar
Finns det inte en risk att mycket aktiva föräldrar driver upp kostnaderna?
– Riktigt, vi kommer att sätta en gräns och rimlighetsbedöma hur mycket tid en förälder ska tillbringa med sitt barn. Vi kommer även att göra ett skärmavdrag för den tid som föräldern tittar på sin mobil eller dator under sin föräldraledighet.

Det finns även planer på att i nästa steg fastställa om vissa behov ska ses som integritetsnära, på samma sätt som i assistansersättningen, säger Kristina Trylhammar.
– När barnet själv kan föra maten till munnen behövs det ju inte samma närvaro av sin förälder, men detta förslag debatteras just nu hårt inom Försäkringskassan eftersom många äldre handläggare ser det som alltför fyrkantigt, säger Kristina Trylhammar.

Försäkringskassan avbryter projekt med Open AI

Tanken var att Chat GPT 4 skulle göra behovsbedömningar av assistans på Försäkringskassan. Försöket är nu permanent lagt på is efter att algoritmerna i Chat GPT 4 inte accepterar logiken i att föräldraansvar ska dras två gånger med det schabloniserade föräldraavdraget.

Malcolm Lonestar, AI-utvecklare på Open AI, har avbrutit samarbetet med Försäkringskassan.
– Det går inte att tvinga på vår Chatbot sådana tankemässiga kullerbyttor, våra tjänster måste agera logiskt hela vägen, säger Malcolm Lonestar.

Lars-Ove Starbrink, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, beklagar att Open AI dragit sig ur samarbetet men överväger att anlita andra aktörer. Han förnekar dock obekräftade uppgifter om att Försäkringskassan anlitat en aktör på området från ett land i Östasien.
– Jag kan inte kommentera de uppgifterna, vi för samtal med en rad aktörer på området för att komma vidare i frågan, säger Lars Ove Starbrink.

Apokalyptisk sekt av assistansberättigade och assistenter

I Norberg i Västmanland har en rörelse startats som ser en biblisk profetia uppfyllas i personlig assistans i Sverige. Assistansberättigade och assistenter har anordnat seminarier i Folkets hus och delar ut traktat på torget.

Vi talar med Kent Davidsson som är assistansberättigad och hans assistent Wilhelmina Torsdotter. De är övertygade om att de assistansberättigade som räddades från den hårdare rättspraxisen av nödstoppet den 1 april 2018 är den förutsagda sista generationen som beskrivs i Matteus 24:34 där det sägs: "Sannerligen säger jag er: detta släkte ska inte förgå förrän allt detta har skett."
– De som räddades av nödstoppet kommer inte att förlora sin assistansersättning innan Kristus kommer tillbaka till jorden, säger Wilhelmina Torsdotter.

Kent och Wilhemina tror Försäkringskassan är Antikrist som genom återinförda omprövningar snart kommer att pröva de troende.
– Tvåårsomprövningarna som vi tror snart införs kommer att skilja ut “fåren från getterna” och bara de med den rätta tron kommer att behålla sin assistansersättning. De kommer sedan att ryckas upp till himlen som Kristi brud, säger Kent Davidsson.

Försäkringskassan har agerat för att stoppa vad de kallar farlig ryktesspridning. Kontrollenheten på Försäkringskassan har startat en utredning, som leds av Tord Stenudd.
– Vi har att göra med farliga vanföreställningar och kommer att agera kraftfullt. Medlemsskap i den här gruppen kommer automatiskt att leda till återkrav av assistansersättning och yrkesförbud för assistenterna, säger Tord Stenudd.

Elon Musk bygger robotassistent åt Försäkringskassan

Tesla har vunnit en hemlig upphandling på Försäkringskassan. Teslas android Optimus ska utvecklas så att den kan arbeta som personlig assistent. Projektet kan dock falla på om Optimus ska omfattas av arbetstidsreglerna i kollektivavtalet som Elon Musk vägrar godkänna.

Kommunal har reagerat mycket kraftigt på att Försäkringskassan och Tesla planerar att Optimus ska kunna arbeta sju dygn i sträck på en laddning. Sigurd Fridolin, ombudsman på Kommunal, säger att Optimus måste följa de regler i kollektivavtalet som gäller för personliga assistenter.
– Om Optimus kan göra allt en assistent kan göra är hen att betrakta som en person som har rätt att gå med i Kommunal och arbeta efter reglerna i kollektivavtalet.

Elon Musk kräver dock att det skrivs in i avtalet med Försäkringskassan att kollektivavtal inte får tecknas för Optimus vilket Elon Musk har som princip för all sin verksamhet runt om i världen. Sigurd Fridolin säger att Kommunal kommer ta strid om detta.
– Blir detta verklighet kommer vi att ta ut personliga assistenter i strejk och behandla Optimus som en strejkbrytare.

Vad Optimus själv tycker om saken framgår inte…

Alla politiska talespersoner gav samma svar

I en debatt om assistansersättning gav alla talespersoner från riksdagspartierna samma svar på frågan: Vilka bör få personlig assistans? Orsaken visade sig vara att samtliga frågat Chat GPT.

Alla gav svaret ”Alla som behöver hjälp och stöd och som är i behov av personlig assistans ska få det”. När man sedan frågade vad det exakt innebär kunde inte alla ge lika tydliga svar. Men alla började frenetiskt knappa på sina mobiler.

Vid en granskning av sökningen i mobilerna hos talespersonerna framgick det att alla sökt svar på frågan i Chat GPT och fått samma svar. Moderatorn Katarina Ärenhjelm är upprörd.
– Detta är inte acceptabelt, de politiska partierna måste ha genomtänkta svar och vara ärliga med vad de vill göra med den personliga assistansen. Vill de utöka eller vill de begränsa rätten till personlig assistans?

Överbelastningsattack på Assistanskoll

Assistanskoll utsattes i mars för en överbelastningsattack. Det är fortfarande okänt vilka som låg bakom, säger Markland Lexington, IT-ansvarig på Assistanskoll.

Attacken skedde genom att det skickades 10 000-tals kommentarer på artiklarna på Assistanskoll. Alla kommentarerna var identiska och handlar om att återinföra tjänstemannaansvaret på svenska myndigheter, säger Markland Lexington.
– Vi hann inte radera dem i den takt de kom in, så minnet i servern blev snabbt fullt och hemsidan fick vissa problem att fungera.

Samtliga anställda kallades in för att arbeta med att radera kommentarer under tre dagar vilket ledde till att man bröt mot den av EU-kommissionen beordrade dygnsvilan.
– Detta ledde i sin tur till att Arbetsmiljöverket inlett en utredning mot Assistanskoll, säger Markland Lexington.

Assistanskolls personal vilar nu upp sig med en väl tilltagen kompensationsledighet på okänd ort. Personalen har totalt skärmförbud och deltar i ett tre dagar långt tystnadsretreat.

Som tur är innehåller nyhetsbrevet bara aprilskämt. Men vem vet vad framtiden har att bjuda på...

Skicka sidan till: