1 april 2014

1 aprilEftersom det är 1 april så ger vi en sammanfattning av vad som skulle kunna hända inom personlig assistans...

Tvåårsomprövningarna tas över av Svensk Bilprovning

Efter att under många år ha misslyckats att komma ifatt med tvåårsomprövningarna av assistansersättning ger Försäkringskassan upp. Verksamheten läggs ut på entreprenad till Svensk Bilprovning som även kommer att använda lögndetektorer i tvåårsomprövningarna.

Svensk Bilprovning som vunnit upphandlingen ska ta över tvåårsomprövningarna från 1 januari 2015. De håller redan på att anställa nyckelpersoner för verksamheten, bland annat hos handläggarna på Försäkringskassan.

Av upphandlingen framgår det att prövningen kommer att utökas, förutom behovsbedömningsinstrumentet/stödet kommer en rad fysiska och psykiska tester att göras. Bland annat har lögndetektorer köpts in från ett dotterbolag till NSA i USA. Per Magnus Fagerlind på Svensk Bilprovning berättar.
– Ett krav i upphandlingen vara att vi med lögndetektorer ska fråga om den assistansberättigade verkligen har behov av den assistans som är beviljad.

Det kommer även att vara möjligt att använda befintlig apparatur i bilprovningen för att mäta tex muskeltonus hos den assistansberättigade säger Per Magnus Fagerlind som även ser möjligheter att utöka verksamheten.
– Vi förhandlar med landstingens hjälpmedelsavdelningar i respektive län om samtidigt testa de elektriska rullstolarna som de assistansberättigade använder.

Obekräftade uppgifter säger även att ett av de stora riskkapitalägda assistansföretagen överväger att köpa Opus bilprovning som idag är konkurrent till Svensk Bilprovning.

Assistansberättigade kan bli del av Totalförsvaret

Med anledning av den ökande hotbilden från vår omvärld diskuteras nu lösningar där försvarsförmågan ökas utan att välfärden behöver monteras ner. Rune Renshammar, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, föreslår att brukare som själva styr sin assistans och deras assistenter skulle kunna bli en del av ett passivt motstånd och/eller gerillakrigföring.

Det har saknats en organisation i försvaret efter de militära enheterna och hemvärnet. Ytterligare ett motstånd skulle här vara de assistansberättigade som själva kan styra sin assistans och deras assistenter. Rune Renshammar förklarar.
– Brukaren har redan vana att leda sina assistenter och de skulle kunna bilda motståndsceller som blir mycket svåra att upptäcka för fienden. En sådan motståndscell kan ägna sig åt exempelvis sabotageverksamhet vid en fientlig ockupation.

Att bilda en sådan motståndscell skulle självklart vara helt frivilligt enligt Rune Renshammar.
– Tvångsinkallelse tror jag inte vore en framkomlig väg här, gruppen måste vara motiverad för sin uppgift. Brukare som vill delta i en sådan motståndscell kan ha detta som ett villkor redan i arbetsbeskrivningen när de rekryterar sina assistenter.

Brukare och assistenter som vill delta föreslås få en befälsutbildning respektive militär grundutbildning bekostad via assistansersättningen. Totalförsvaret har redan haft en dialog med Försäkringskassan om vilka extra kostnader detta ger.
– Det behöver göras en noggrann beräkning hur mycket schablonbeloppet behöver räknas upp för att bekosta de extra utgifterna, men försvarsmakten får skjuta till de pengarna, säger Rune Renshammar.

Ny söktjänst på nätet ska stoppa fusk

En ny söktjänst tar hjälp av allmänheten för att stoppa det skenande fusket med assistansersättning. På söksajten ”Kolla om pengarna används rätt” går det att se var den assistansberättigade bor och assistansbesluten kan laddas ner till datorn.

Med inspiration av sajten Lexbase har två unga entreprenörer skapat en söksajt där alla assistansberättigade kan sökas via personnummer, adress och namn. Assistansbeslutet från Försäkringskassan kan laddas ner mot en mindre summa. Ägaren till sajten som vill vara anonym berättar.
– Nu kan alla, grannar, arbetskamrater själva kontrollera om den assistansberättigade verkligen har en funktionsnedsättning och jämföra med beslutet från kassan. Detta kommer att göra fusk i princip omöjligt.

Sajtens inkomster delas mellan ägarna och riskkapitalfonden Karmia där enligt obekräftade uppgifter Försäkringskassan är en av placerarna.

Videokamera ska säkra kvalitet i assistans

I hemtjänsten i Stockholms stad har alla vårdbiträden nyligen fått mobiler där de loggar in och ut vid sina arbetspass. I mobilen finns även en GPS som visar var de befinner sig. Nu vidareutvecklar Försäkringskassan systemet för personlig assistans.

Försäkringskassan vill även ha en videokamera i mobilen som hela tiden kan följa vad assistenten och den assistansberättigade gör under arbetspasset.

Ett specialbeställt vidvinkelobjektiv från Zeiss ska göra det möjligt att se 360 grader runt mobilen och sedan via internetlänk projicera upp en film som ett 3D-Hologram på handläggarens kontor. Verksamhetsutvecklaren Sture Tapper förklarar.
– Detta ger en möjlighet att i detalj följa assistans kvalitet och se att den assistansberättigade får den insats hen har rätt till.

Systemet ska ge trygghet till både brukare och assistenter, fortsätter Sture Tapper.
– Det finns problem med hot och våld mot både brukare och assistenter, nu blir det i praktiken omöjligt att göra detta utan att det upptäcks.
Hur ska mobilen placeras?
– Det är inte helt klart, den kan monteras på assistenten men det måste vara på ett sådant sätt att den inte hindrar arbetet rent praktiskt, säger Sture Tapper.

Ordet assistans ersätts av frihet

Eftersom ordet assistans blivit så belastat av fusk och kriminalitet kommer det att bytas ut meddelar Socialstyrelsen. Personlig assistans blir från 1 januari 2015 istället Personlig frihet.

LSS
, lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade blir istället LSF - Lagen om särskild frihet för vissa funktionshindrade. Personliga assistenter blir personliga frihetsmöjliggörare och LSS-handläggare frihetshandläggare.

Utredaren Klara Swedenborg på Socialstyrelsen jämför med hur ordet handikapp bytts ut till först funktionshinder och därefter funktionsnedsättning.
– Ord har en otrolig betydelse för hur man ser på och värderar en grupp människor eller i detta fall ett stöd som är så viktigt för så många.
Finns det inte en risk att många tycker det bara är en lek med ord?
– Nej, tänk bara på ordet assistansfusk som är så negativt laddat. Om det istället skulle heta frihetsfusk så hör man ju att det knappast kan bli ett negativt laddat ord.
Kommer ni samtidigt att förändra lagstiftningen för att skapa mer frihet i LSF-insatserna?
– Det är en mycket bra fråga, därför tillsätter vi nu en utredning som ska pågå till 30 juni 2016 som ska definiera vad frihet är i det här sammanhanget, säger Klara Swedenborg.

Handläggare fick rätt i Länsrätten

En handläggare på Försäkringskassan har fått rätt i länsrätten: Det var integritetskränkande att bli utlagd på nätet.

En man som fick sin assistansersättning omprövad filmade i smyg hela bedömningen på Försäkringskassan och lade ut videon på Youtube. Syftet vara att visa hur integritetskränkande han tyckte bedömningen var.

Handläggaren upplevde dock publiceringen starkt integritetskränkande och fick hjälp av sin arbetsgivare att anmäla händelsen till Länsrätten.

Mannen som lade ut videon dömdes till 10 dagsböter och villkorlig dom, han ska dock överklaga till Kammarrätten säger han.

Som tur är innehåller nyhetsbrevet enbart aprilskämt. Men vem vet vad framtiden har att bjuda på…

Skicka sidan till: