1 april 2019

1 aprilEftersom det är 1 april idag så ger vi en sammanfattning av vad som skulle kunna hända inom personlig assistans...

"Utredarna på slottet"

För att ta tillvara allt utredningsarbete kring personlig assistans kommer samtliga assistansutredare att tillbringa sex veckor på Kalmar Slott. Där kommer de att underhålla varandra, berätta om sorger de varit med om, presentera sina förslag för varandra och tillsammans skapa ett nytt gemensamt förslag.

Utredarna som deltar är Karin Wiqsell (assistansutredningen 1996), Kenneth Johansson (LSS–kommittén 2008) Susanne Billum (Fuskutredningen 2011) Agneta Rönn (Schablonutredningen 2013) och Gunilla Malmborg (LSS–utredningen 2019).

På kvällarna ska utredarna underhålla varandra i samarbete med sina tidigare utredningssekreterare. Programmet är ännu hemligt men kan komma att innehålla charader med inspiration av "Gäster med gester".
– Utredarnas nöjeskvällar kommer att sändas i Kunskapskanalen, säger Dennis App på Socialdepartementet.

Det kommer även att finnas möjligheter för utredarna att "öppna upp sig" inför varandra och tala om sorger och besvikelser de upplevt under utredningsarbetet, tex att deras förslag inte blev använda eller "kastade i papperskorgen".

Varje utredare ska presentera sina förslag för de andra utredarna, och under sista veckan ska de gemensamt arbeta fram ett nytt förslag, som regeringen hoppas ska reformera personlig assistans.
– Vi hoppas att det ska bli det ultimata assistansförslaget, säger Dennis App på Socialdepartementet.

Personlig assistent blir högskoleyrke med legitimation

Personlig assistentyrket ska kräva en treårig högskoleutbildning med legitimation. Assistansberättigade ska sedan tryggt kunna lämna över planeringen av sina liv till assistenternas kompetens. Detta förslag ska, enligt en anonym källa, Lars Lööw lägga fram i sin kommande utredning.

Många assistansberättigade vet idag inte vad de ska göra med sitt liv och valen är många. Vad ska man äta till middag, vad ska man utbilda sig till, vilket jobb ska man söka, vilket teveprogram ska man titta på, ska man bilda familj eller inte.
– Förutom att utföra praktiska sysslor ska personliga assistenter utbildas till att vara livspedagoger som med professionell kompetens guidar den assistansberättigade både i sin vardag och i sina större livsval, säger en anonym källa med insyn i utredningen.

Assistenterna ska sedan regelbundet handledas på Försäkringskassan där det ska byggas upp virtuella modeller av liv som präglas av goda levnadsvillkor.
– Modellerna ska ge assistenterna inspiration till hur deras brukares liv skulle kunna se ut, säger den anonyma källan.

Första året läser de blivande assistenterna tillsammans med sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapistudenter. Tanken är att assistenterna ska kunna göra en mängd arbetsuppgifter och att statusen på yrket på det viset höjs.
– De blir lite allt i ett, och ska kunna göra vissa delar av det jobb som idag utförs av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor, säger den anonyma källan.

Att borsta tänderna föreslås bli grundläggande behov

Efter att andning och sondmatning den 1 juli blir grundläggande behov går arbetet med nya lagändringar vidare. Regeringen och alla partier i riksdagen är nu eniga om tandborstning och frågar sig varför detta självklara behov inte varit ett eget grundläggande behov från början.

Varför har ingen tänkt på att borsta tänderna ska vara ett grundläggande behov frågar sig Socialdepartementet. Det är något som alla gör, lika nödvändigt som andning och sondmatning. De föreslår därför en lagändring från 1 augusti 2019.
– Det här är ett andra steg efter att andning och sondmatning blir grundläggande behov, men vi kommer att behöva göra mer. Jag är inte nöjd innan vi har en LSS och assistans som fungerar bra för alla som behöver stöd, säger Socialministern.

Tandborstning ingår idag i det grundläggande behovet Personlig hygien men Försäkringskassan bedömer bara direkt tandborstning som integritetsnära. Att ta på tandkräm på tandborsten och att skölja munnen är inte assistansgrundande. Det är ännu oklart om detta förändras av lagändringen.

Alla oppositionspartier är eniga med regeringen om att detta är en viktig fråga och Pia Steensland, Kristdemokraterna menar att detta borde gjorts för länge sedan.
– Det är bra att regeringen agerar men det behövs mer, detta räcker inte på långa vägar. Och naturligtvis ska även påtagande av tandkrämen och munsköljningen vara assistansgrundande.

ASS-avdrag för de som inte beviljas assistans

Januariavtalet leder nu till konkreta resultat. Den 1 juli ska de som förlorat sin assistans eller som fått avslag på sin ansökan kunna göra avdrag på skatten med halva arbetskostnaden när de anställer assistenter. Det nya avdraget kommer att kallas ASS–avdrag med regler liknande RUT– och ROT–avdrag.

Centern och Liberalerna har i förhandlingarna med regeringen fått igenom att införa ASS–avdraget. Om man behåller sina personliga assistenter efter ett att ha förlorat sin assistans kan 30-50 % av lönekostnaden dras av på skatten som vid ROT och RUT–avdrag. Ingeborg Slinghammar är talesperson för Centerpartiet.
– Vi vill helt enkelt lindra effekterna för de som förlorat sin assistans. Reformen kan också skapa en ny form av entreprenörer där särskilt kvinnor som inte beviljas assistans får en möjlighet att starta företag. Vi räknar även med att personer som står utanför arbetsmarknaden, tex många nyanlända skulle kunna komma i arbete, säger Ingeborg Slinghammar.

Högre schablonbelopp för den klimatsmarte

Assistansen kan nu styras i klimatsmart riktning redan i behovsbedömningen. Assistansberättigade som uppfyller Försäkringskassans nya klimatsmartindex ska få ett 12 % högre schablonbelopp. Assistanskoll medverkar med en ekocertifiering av assistansanordnarna.

Den assistansberättigade som uppfyller minst 85 % i Försäkringskassans nya klimatassistansindex får ett 12 % högre schablonbelopp som bonus. Detta följs upp vid varje tvåårsomprövning.

För att uppfylla klimatsmartindex ska alla resor som assistansberättigade och assistenter gör tillsammans vara med tåg eller miljöbilar. Alla assistansomkostnader ska vara ekologiska med ekologiskt odlat kaffe, ekologisk mat vid besök på caféer och restauranger och så vidare. Minst 50 % av de anställda assistenterna ska vara veganer eller vegetarianer.

Assistanskoll bidrar med att ekocertifiera anordnare på Assistanskoll. Anordnarna ska kunna visa upp sin ekologiska inriktning i jämförelsetjänsten på Assistanskoll och även där rankas på ett Klimatsmartindex.

Som tur är innehåller nyhetsbrevet bara aprilskämt. Men vem vet vad framtiden har att bjuda på...

Skicka sidan till: