1 april 2013

1 aprilEftersom det är 1 april så ger vi en sammanfattning av vad som skulle kunna hända inom personlig assistans...

Socialdepartementet tillsätter ny utredning

Sedan LSS infördes 1994 har det tillsatts en mängd utredningar om assistansersättningen. Detta tycker regeringen är oroande och tar för mycket resurser.

Därför tillsätts nu en treårig parlamentarisk utredning som ska utreda varför det har varit så många utredningar kring assistansersättningen. Sven Svensson är sakkunnig på Socialdepartementet.
- Alla utredningar har lett till en skenande kostnadsutveckling, kostnaderna för administration rinner bokstavligt talat ur öppna kranar, säger Sven Svensson.

Som förstärkning i utredningen kommer utredningsexperter från EU-kommissionen som ska ge expertishjälp i utredandet av alla tidigare utredningar om assistansersättningen.

Försäkringskassan undersöker androider som en möjlighet

Det har varit tilltagande problem att bemanna beviljad assistanstid när den assistansberättigade får några assistanstimmar vid olika tidpunkter på dygnet. Svårigheten är att hitta assistenter som kan arbeta en timme då och då.

Försäkringskassan har därför skickat en delegation till Japan för att undersöka möjligheten att utveckla en android, dvs en robot med mänskliga egenskaper, Karolina Karlsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan berättar att iden kläcktes när tv-serien "Äkta människor" gick på Sveriges television.
- Fördelen skulle vara att androiden kan arbeta under beviljad assistanstid, däremellan kan den vara inaktiv och ladda sina batterier och uppdateras med kvalitetsförbättringar i vår senaste version av Vägledningen för assistansersättning.

En utmaning är att androiden måste ha ett utvecklat sinne för kvalitetstänkande, kunna vara empatisk och förstå vad självbestämmande för den assistansberättigade innebär.
- Med tanke på lagstiftningen från 1 juli borde androider även ha den emotionella mognaden av en 18 åring som minimum. Dessutom är det tveksamt hur en android tillverkad utanför EES-området ska få arbetstillstånd som assistent i Sverige. Flera frågor måste lösas, detta måste ses på lång sikt, om fem-tio år kan det kanske finnas androider ute i hemmen, säger Karolina Karlsson.

Assistanskoll får i uppdrag att göra oanmälda hembesök

För att stävja fusk och skapa seriositet i assistansbranschen har regeringen i sin senaste proposition föreslagit att Assistanskoll.se får i uppdrag att genomföra oanmälda hembesök på assistansanordnarnas kontor.

Assistanskoll kommer att kontrollera om de uppgifter som lämnats till Assistanskoll är korrekta och om anordnarna uppdaterat med korrekta uppgifter i sina profiler på Assistanskoll.

Att en organisation som Assistanskoll tilldelas en uppgift av regeringen på detta sätt är unikt, men den här typen av problem kräver okonventionella åtgärder enligt Sven Svensson, sakkunnig på Socialdepartementet.

Protester från assistansbranschen har inte låtit vänta på sig. Den vanligaste åsikten är att det är integritetskränkande för anordnarna. Den politiska oppositionen reserverade sig också mot förslaget eftersom de anser att besöken borde vara föranmälda av integritetsmässiga skäl.

Nyanställningar pga nya arbetsledningsregler

Den assistansberättigade kan inte längre vara den som fördelar uppgifter i den dagliga arbetsledningen enligt Arbetsmiljöverket. Att fördela arbetsuppgifter i hemmet som att säga till assistenten att diska, städa, hjälpa till med duschning och toalettbesök måste göras av någon annan än brukaren.

Därför kommer en person anställd av anordnaren att hela tiden följa den assistansberättigade och assistenten i hemmet och ansvara för assistentens fördelning av arbetsuppgifter, Lars Larsson på Arbetsmiljöverket:
- Brukaren sitter på två stolar här, och ska idag tillgodose både assistentens och sina egna intressen när hen tex lyfts in i duschen eller från säng till rullstol, det behövs en neutral part för att trygga en säker arbetsmiljö.

Ett stort antal personer måste anställas för de nya uppgifterna, faktiskt lika många som det finns assistenter. En helt ny yrkesgrupp vid sidan om assistenterna blir fallet säger man på Arbetsmiljöverket som däremot vill understryka att den assistansberättigade fortfarande ska ha största möjliga påverkan på fördelningen av arbetsuppgifter.

Försäkringskassan kan bli assistansanordnare

Enligt läckta uppgifter planerar oppositionen att låta Försäkringskassan bli assistansanordnare om de vinner valet. Kommunerna skulle helt befrias från att hantera personlig assistans.

Försäkringskassan kan då kontrollera att biståndsbeslutet sköts korrekt säger en talesperson för oppositionen som säger sig vara förvånad att ingen tidigare tänkt på de synergieffekter och resursbesparingar detta ger.
- Handläggarna på Försäkringskassan skulle få total kontroll hela vägen från beslut till genomförande av insatsen och får då möjlighet att låta lagens intentioner om brukarnas valfrihet och självbestämmande komma till sin fulla rätt, säger vår kontakt i oppositionen. Oppositionen ser här även en möjlighet att ge ett kraftfullt alternativ till de privata anordnarna.

För att understryka avsaknaden av vinstintresse föreslås kassans framtida utförarenhet ha namnet Folkhem AB. Oppositionen pekar på de positiva erfarenheter Sverige har haft med statligt ägande av internationellt välkända varumärken som SAS, Vin & Sprit och Swedish Match.

Efter att fått vetskap om planerna räknar Skatteverket och smålandspolisen med besparingar på minst 3,5 miljarder kronor om året när vinster hamnar hos Försäkringskassan istället för på utländska bankkonton.

Hemliga överläggningar i Socialutskottet

Det pågår hemliga överläggningar mellan oppositionspartierna om dödläget i frågan om ett förtydligande av § 9a för bedömningen av grundläggande behov.

Frågan är enligt oppositionen akut sedan ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen, meddelat att alltfler nu förlorar sin assistansersättning. Mycket tyder på att Sverigedemokraterna nu kan tänka sig att tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet överrösta regeringspartierna. Enligt en källa nära Sverigedemokraternas partistyrelse överväger man att som motprestation kräva att personliga assistenter bär sitt landskaps folkdräkt vid tjänstgöring.

Att assistenterna på detta sätt skulle få betalda arbetskläder får stöd av facket som länge drivit frågan, de har därför gett den kontroversiella uppgörelsen sitt stöd.

Dolda motiv bakom SÄPO:s tillstånd att bedriva personlig assistans?

I förra veckan godkändes SÄPO som anordnare av personlig assistans av Socialstyrelsens tillståndsenhet. Enligt en mycket hemlig, och hittills obekräftad, källa kommer de extra resurser som SÄPO förväntas få i sin nya roll som anordnare att användas för att i hemlighet överta polisens starkt kritiserade arbete att leta upp papperslösa för utvisning.

Efter att i många år letat efter alternativa inkomstkällor tog SÄPO förra året beslutet att söka tillstånd för att bedriva personlig assistans. Tillståndet beviljades förra veckan efter att SÄPO, enligt uppgift från Socialstyrelsen, behövt lämna in åtskilliga kompletteringar till sin ansökan.

De assistansuppdrag SÄPO planerar att ta är starkt nischade och begränsas till assistansberättigade som har behov av "aktiv tillsyn av övervakande karaktär". Därför ska det inte heller behövas någon kompletterande utbildning av de anställda enligt SÄPO:s generaldirektör.

Förändrad syn på vinster i välfärden?

Cypernkrisens lösning, som enligt Dagens Nyheter den 30 mars kommer att kosta cypriotiska bankkunder upp till 60 procent av sitt sparkapital, verkar nu inspirera oppositionen till radikala grepp i frågan om vinster i den skattefinansierade välfärden.

Enligt våra oftast trovärdiga källor överväger vänsterfalangen inom det socialdemokratiska partiet att lägga ett radikalt förslag på den kommande partikongressen. Förslaget innebär att endast företag inom vård och omsorg som i genomsnitt går med ett årligt underskott i rörelseresultat på 10 procent eller mer ska få behålla sina tillstånd att verka inom branschen. Åtgärden ses som förutsättning till hållbar utveckling med hög kvalitet.

Assistanskoll fortsätter att bevaka utvecklingen inom personlig assistans… även efter 1 april

Skicka sidan till: